• Bedrift
  Aremark kommune
 • Søknadsfrist
  05.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1798, AREMARK
  AREMARK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5202660
 • Se her for andre jobber fra Aremark kommune
Ledig stilling

Aremark kommune

Barnehagelærer/pedagogisk leder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingsbeskrivelse:

100% som barnehagelærer/pedagogisk leder fra og med 01.08.23. Barnehagelærer/pedagogisk leder har ansvar for å tilrettelegge og gjennomføre det pedagogiske arbeidet. Barnehagelærer/pedagogisk leder har et veiledningsansvar overfor fagarbeidere og assistenter, samt ansvar for at aktivitetene blir gjennomført.

Tiltredelse 01.08.23.

Arbeidsoppgaver:

Planlegge og gjennomføre et utviklende og omsorgsfullt tilbud for barn i alderen 1 til 6 år. Samarbeide med avdelingenes øvrig personale om de pedagogiske og praktiske oppgavene på avdelingene. Arbeide i tråd med interne planer og rammeplanen. Arbeide og samarbeide tett med personal, foreldre og eksterne samarbeidspartnere.

Vi søker en barnehagelærer som:

-       har gode samarbeidsevner.

-       er engasjert.

-       er en trygg voksen.

-       er med på å skape et positivt og utviklende leke- og læringsmiljø.

-       er strukturert.

-       er en tydelig rollemodell ovenfor barn, foreldre og kollegane.

-       har godt humør og livsglede og formidler dette.

-       deler sin kunnskap om barns utvikling og bidrar til kompetanseheving i barnehagen.

-       gjerne har erfaring som pedagogisk leder.

-       er en aktiv voksen som ser enkeltbarnet samtidig som du har oversikt over hele gruppen.

-       deltar aktivt i foreldresamarbeidet.

-       glad i å være ute og bruke naturen.

-       gjerne har erfaring med pedagogisk dokumentasjon og CoS.

-       har veiledningspedagogikk da barnehagen er en øvingslærerbarnehage. Kan kompenseres med at man forplikter seg til å ta utdanning i veiledning etter tilsetning.

 Krav til kompetanse:

Utdannet barnehagelærer med veiledningspedagogikk.

 Andre opplysninger:

Vennligst oppgi referanser i søknaden.

Personlig egnethet vektlegges.

Menn oppfordres til å søke.

Lønn etter tariff

Attester tas med til et eventuelt intervju.

Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

For spørsmål om stillingen kontakt Virksomhetsleder Ragnfrid Næss på telefon: 922 51 874 eller mail: ragnfrid.nass@aremark.kommune.no

Generelle betingelser:

 • Pliktig medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2 %
 • Godkjent politiattest må fremlegges før tiltredelse

 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Søknad sendes elektronisk.

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 • Bedrift
  Aremark kommune
 • Søknadsfrist
  05.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1798, AREMARK
  AREMARK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5202660
 • Se her for andre jobber fra Aremark kommune