Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nesodden kommune

 Barnehagelærer, fast 100% stilling

Offentlig forvaltning

Kongleveien barnehage ligger sentralt på Tangen med Nesoddtangen skole og kommunehuset  med helsestasjon, bibliotek og samarbeidspartnere som nærmeste naboer. Vi har et stort og variert uteområde som grenser ut mot skogen. Barnehagen har 125 barn fordelt på 7 avdelinger.

 

Arbeidsoppgaver:

I samarbeid med pedagogisk leder skal barnehagelærer ha det pedagogiske ansvaret på avdelingen
Veiledning av det øvrige personalet på avdelingen.
Følge opp enkeltbarn i samarbeid med foreldrene.
Samarbeide med eksterne instanser som for eksempel PPT, barnevern, helsestasjon og skole.
Følge opp barnehagens planer og bidra til faglig utvikling. 
Aktiv bidragsyter til å utvikle et godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø i barnehagen.
Holde seg faglig oppdatert og gi og ta imot veiledning.

Kvalifikasjoner:

Utdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen treårig pedagogisk høgskoleutdanning med videreutdanning innen barnehagepedagogikk.
Utenlandsk utdanning må være godkjent av Nokut og Udir.
Du må ha gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig, tilsvarende B2 (jfr. Barnehageloven §18a)
Du må ha grunnleggende digital kompetanse 
Du jobber målrettet og strukturert og kan lede utviklingsarbeid og pedagogiske prosesser
Du viser initiativ og er god til å inspirere og motivere andre
Du setter barns medvirkning i fokus, og er opptatt av å søke kunnskap sammen med dem
Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper:

Du har et positivt menneskesyn og ser muligheter fremfor begrensninger.
Du er genuint opptatt av barns oppvekstvilkår og vil bidra til å gi barn en god barndom.
Du har evne til å gi barn omsorg og trygghet og kan ivareta både barnas og foreldrenes behov.
Du er en god støttespiller for barnas utvikling gjennom lek og læring.
Du er god til å samarbeide med alle typer mennesker.
Du har høy arbeidskapasitet.
Du er fleksibel og har endringsvilje. 

Vi tilbyr:

Et arbeidsmiljø med et engasjert og utviklingsfokusert personale.
Felles satsningsområder og gode muligheter for kompetanseutvikling.
Virksomhetsleder (styrer) i hver barnehage.
Felles møteplasser hvor vi jobber med satsningsområdene. 
Gode låne-, og pensjonsordninger.
Ulykkesforsikring, også i fritiden.
Bedriftsidrettslag og kommunekor.
Lønn etter lokal stige.