Detaljer


Barnehagelærer

Ved barnehagesektoren er det ledig 3 - 100 % faste stillinger som barnehagelærer. Tiltredelse 01.08.19.

Kvalifikasjoner/(kompetansekrav)

• Krav om førskolelærer-/barnehagelærerutdanning

• Samarbeidsevne og fleksibilitet

• Personlig egnethet

• Gode IKT-kunnskaper

Egenskaper (ansvarsområde)

• Personalforvaltning; Ha evnen til å være en god arbeidsleder for avdelingspersonalet

• Samarbeide med pedagogisk leder, ansvarlig for pedagogisk ledelse, faglig utviklingsarbeid og dokumentasjon

• Ha evne til å kunne tilrettelegge for samarbeid med foresatte og lokalmiljøet

• Evne til å organisere en god barnehagehverdag for så vel barn som medarbeidere

• Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være løsningsorientert og strukturert og ha faglig engasjement

• Samarbeide med andre instanser

Kommunen har blant annet vedtatt følgende rekrutteringstiltak for barnehagelærere:

• Ingen lønnes lavere enn minstelønn tilsvarende 10 års ansiennitet.

Skriftlig og muntlig kunnskap i samisk og norsk. Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som eller er likt kvalifisert.

Kommunen ønsker å rekruttere flere menn til å jobbe i barnehagen. Derfor oppfordres menn til å søke. Tilfredsstillende politiattest skal leveres før tiltredelse i stillingen.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Staten tilbyr nedskriving av studielån med 10 % pr. år. Fra bruttolønn trekkes 2 % til pensjonsinnskudd.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse:

- Kommunalleder Arnulf Soleng på tlf. 466 29 001

- Barnehagestyrer Anne Lise Vuolab på tlf. 920 21 734

- Barnehagestyrer Gro-Beate Josefsen på tlf. 920 26 917

Søknad vedlagt CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes Kárášjoga gielda Karasjok kommune, Ansettelsesutvalget, 9730 Kárášjohka Karasjok eller postmottak@karasjok.kommune.no. innen 15.07.2019.

 
Stillingsannonse på karriere.no
  • 70.000+ unike brukere/mnd
  • Over 75.000 CVer registrert
  • Motta alle søknader ett sted
  • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
  • Annonsering i sosiale medier