Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nittedal kommune

Barne og ungdomsarbeider i skole og SFO og barneveileder i SFO

Offentlig forvaltning

1 ledig stilling som barne og ungdomsarbeider i skole og SFO, og 1 ledig stilling som barneveileder i SFO fra 01.01.24. 


Sørli skole ligger idyllisk til ved grensen av Nordmarka. Marka brukes aktivt og er en kilde til glede, nytte, helse og læring. Skolen har ca. 400 elever fra 1.-7. trinn og et solid SFO tilbud for 1.-4. trinn. Vi har fokus på å skape et godt og trygt læringsmiljø hvor elevene har gode vilkår for å utvikle seg faglig, sosialt og emosjonelt.

Skolens visjon er: Lek, læring og livsmestring.
Skolen har et eget kompetanseteam med sosial- og spesialpedagogisk kompetanse som bistår ansatte i arbeidet med å skape et inkluderende miljø, samt en miljøveileder som jobber både på SFO og i skolen. Miljøveilederen er et bindeledd mellom skole og SFO som sørger for at elevene opplever helhet i sin hverdag.  

Sørli SFO har en klar struktur med faste voksne som har ansvar for faste barnegrupper. Vi har klare rammer for gjennomføring av SFO-dagen og hva som forventes av en ansatt. Innenfor rammene er autonomien stor. Vi tror på å bruke hver enkelt ansatt sine personlige styrker og ferdigheter, til å skape en spennende hverdag sammen med barna. Vi har et fantastisk utemiljø som vi bruker aktivt i hverdagen. En som jobber på Sørli SFO involverer seg i barnas hverdag, lytter, roser, trøster og utfordrer.

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt. Du må ha god relasjonskompetanse og erfaring med emosjonsregulering, samt være opptatt av at alle elever skal lykkes ut fra sine forutsetninger. Vi ser etter deg som jobber systematisk for å skape et inkluderende læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet, mestring og medvirkning. Vi jobber i team og søker løsningsorienterte medarbeidere med gode samarbeidsevner.

Stillingen som barne og ungdomsarbeider kombineres med 50% i SFO og 50% i skole.

Stillingen som barneveileder er 50% i SFO.

 

Les mer om skolen vår og se bilder på www.nittedal.kommune.no  


Kvalifikasjoner:

Stilling som barne og ungdomsarbeider:

* Du er en tydelig og trygg voksen som bidrar til trygghet, mestring og medvirkning
* Du har interesse for og erfaring med digitale læringsverktøy for å fremme elevers læring
* Du har interesse for og erfaring med digitale kommunikasjonsverktøy. Microsoft teams og Visma flyt skole er godt integrert I arbeidshverdagen 
* Barne og ungdomsarbeider utdanning.
* Bestått Norskkurs B2.

Stillings som barneveileder i SFO:

* Du er en trygg voksen som bidrar til trygghet, mestring og medvirkning
* Du har erfaring med å planlegge og gjennomføre kunstneriske og kreative aktivteter/opplegg for barnegrupper
* Du har erfaring fra å jobbe i SFO
* Du har interesse for og erfaring med digitale kommunikasjonsverktøy. Microsoft teams og Visma flyt skole er godt integrert I arbeidshverdagen 
* Bestått Norskkurs B2.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som:

* er god på å bygge relasjoner
* har erfaring med elever med emosjonsvansker
* tar elevstemmen på alvor
* er god på å skape inkluderende miljøer
* er utviklingsorientert og endringsvillig
* er en lagspiller
* har stor arbeidskapasitet

Vi vektlegger personlig egnethet for begge stillingene

Vi tilbyr:

* Meningsfulle arbeidsoppgaver
* Hyggelige elever
* Dyktige og engasjerte kollegaer
* Et utviklingsorientert miljø
* Et godt og trivelig arbeidsmiljø
* En støttende foreldregruppe
* Lønn etter gjeldende avtaler

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
I hht. Opplæringslovens § 10-9 og Barnehagelovens § 19, samt politiregisterloven § 39, kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge, . Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og må ikke være eldre enn 3. mnd.I tillegg skal det opplyses om alvorlige volds- og narkotikakriminalitet.

Interne søkere må bruke sin private e-postadresse