Ledig stilling

Nesodden kommune

Barne- og ungdomsarbeider/assistent

Offentlig forvaltning

Myklerud skole ligger helt sør i bygda og er den nest eldste skolen på Nesodden. Myklerud skole/ SFO vil gi alle elever et mangfold av utfordringer og erfaringer i et helhetlig læringsmiljø preget av trygghet og trivsel. "Vi-skolen" står sentralt med fokus på respekt, ansvar og omsorg. Skolens satsingsområder er systematisk arbeid for et trygt og godt skolemiljø, elevmedvirkning og positivt hjem-skole samarbeid. Ca. 150 av skolens elever på1.-4. trinn benytter seg av SFO- tilbudet før eller etter skolen.

Ved skolens SFO er følgende stilling ledig fra 1. september:

 • 60 % fast stilling som barne- og ungdomsarbeider


Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller helsefagarbeid
 • Søkere med annen relevant erfaring fra arbeid med barn kan være aktuelle for stillingen
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med barn 
 • Det er ønskelig med kjennskap til og kunnskap om ny Rammeplan for SFO
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Gyldig politiattest etter opplæringslovens § 10-9 må fremvises før tiltredelse. 

 

Personlige egenskaper:

 • Du er positiv og trives med å være aktiv med barn i lek og aktiviteter
 • Du er interessert i og opptatt av leken som grunnlag for sosial læring og utvikling
 • Du trives med å være ute i all slags vær
 • Du har gode evner til å etablere gode relasjoner, og evner å sette grenser med varme og omsorg
 • Du trives med å jobbe i team, er fleksibel og løsningsorientert
 • Du er lett å samarbeide med, er god til å kommunisere, er er åpen og lyttende
 • Du behersker norsk godt, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med mange engasjerte og dyktige kolleger
 • Et støttende lederteam
 • En organisasjon med god systematikk og gode rutiner
 • Gode låne-, pensjons- og forsikringsordninger 
 • Lønn etter avtale