• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  18.04.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3635310
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune

Barne- og ungdomsarbeidar/assistent

Gulen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Byrknes barnehage og skule består av 1-10-skule og barnehageavdeling. På grunn av aukande barnetal i denne skulekrinsen, utvidar kommunen barnetalet i denne barnehagen, og vi treng derfor fleire tilsette. Eininga har av same grunn fått eit heilt nybygd, flott barnehagebygg, som vart teken i bruk vinteren 2020/21 Sjå www.byrknes.skule.no for meir informasjon, bilete, årsplanar osv.

Vi har ledig 200% fast stilling som barne- og ungdomsarbeidar i Gulen kommune, for tida ved Byrknes barnehage og skule frå 13.08.2021. 

 

Barnehagane i Gulen har: 

 • Fokus på fagleg utvikling i barnehagane, der idear og innspel frå både nyutdanna og erfarne medarbeidarar vert sett på som viktige ressursar. 
 • Relativt små barnehagar - ein ideell arbeidsstad for nyutdanna pedagogar
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilbod om rettleiing
 • Godt nettverksamarbeid mellom pedagogane i dei ulike barnehagane i kommunen

Arbeidsoppgåver for barne- og ungdomsarbeidar:

 • Medverke til at barnehagen og skulen er ei god pedagogisk verksemd
 • Medansvar for tilsyn, omsorg og pedagogisk arbeid med borna
 • Delta i planlegging, rettleiing, gjennomføring, evaluering og vurdering i verksemda
 • Nokre av fagarbeidarstillingane i eininga er knytt til arbeid med enkeltborn

Kvalifikasjonar:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar eller tilsvarande kompetanse. Søkjarar utan godkjent utdanning kan også verte vurdert for mellombels stililng.
 • Gode norskkunnskapar - både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar:

 • Trivst, kommuniserer og samhandlar godt med borna, føresette, kollegaer og andre samarbeidspartnarar.
 • Kan bidra til eit godt og stabilt arbeidsmiljø for både born og vaksne
 • Er strukturert, men likevel kunne vere spontan i møtet med borna
 • Fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna:

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

 

Vi tilbyr:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Hjelp med å skaffe bustad

 

 

 

 
 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  18.04.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3635310
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
Opprett gratis bedriftsprofil:
 • Legg ut alle dine ledige jobber
 • Bestill annonsering i alle kanaler
 • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy:
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Karriere Match - 100.000 kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer