Detaljer

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  19.01.2020
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2224953
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Barne- og ungdomsarbeidar

Dalsøyra barnehage og skule består av 1-10-skule og barnehageavdelingar i to ulike bygg; eitt på Dalsøyra og eitt i Hovden (heilt nytt barnehagebygg).  Sjå www.dalsoyra.skule.no for meir informasjon, bildete, årsplanar osv.

Gulen kommune har ledig 62% fast stilling som barne- og ungdomsarbeidar. Stillinga er ledig frå april 2020. Det kan verte noko auke i den faste stillinga i løpet av dei første månadane. 

Stillinga er for tida komprimert og følgjer skuleåret. Arbeidstida i skulevekene for tida er 24 t/v. 

 

Arbeidsoppgåver for barne- og ungdomsarbeidar:

 • Medverke til at barnehagen og skulen er ei god pedagogisk verksemd
 • Medansvar for tilsyn, omsorg og pedagogisk arbeid med borna
 • Delta i planlegging, rettleiing, gjennomføring, evaludering og vurdering i verksemda
 • Nokre av fagarbeidarstillingane i eininga er knytt til arbeid med enkeltborn

Kvalifikasjonar:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar eller tilsvarande kompetanse. Søkjarar utan godkjent utdanning kan verte vurdert.
 • Det er ynskjeleg med relevant erfaring
 • Gode norskkunnskapar - både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar:

 • Trivst, kommuniserer og samhandlar godt med borna, føresette, kollegaer og andre samarbeidspartnarar
 • Har evne til å sjå kvart enkelt born og skape gode og trygge relasjonar med borna
 • Kan bidra til eit godt arbeidsmiljø for både born og vaksne
 • Er strukturert, men likevel kunne vere spontan i møtet med borna
 • Fleksibel, stabil og har gode samarbeidsevner
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna:

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

 

Vi tilbyr:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Hjelp med å skaffe bustad