• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  02.07.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5193623
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 14.06.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gulen kommune

Barne- og ungdomsarbeidar, 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eivindvik barnehage og skule består av 1-10-skule og barnehageavdeling. Barnehageavdelinga er lokalisert like ved skulen, i eige barnehagebygg.  Sjå www.eivindvik.skule.no for meir informasjon, bilete, årsplanar osb. 

Gulen kommune har ledig 100% fast stilling som barne- og ungdomsarbeidar, for tida ved Eivindvik barnehage og skule, frå nytt barnehageår, 10.08.2023. 

 

Barnehagane i Gulen har: 

 • Fokus på fagleg utvikling i barnehagane, der idear og innspel frå både nyutdanna og erfarne medarbeidarar vert sett på som viktige ressursar
 • Relativt små barnehagar - ein ideell arbeidsstad for nyutdanna barnehagepersonell
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilbod om rettleiing
 • Godt nettverksamarbeid mellom pedagogane i dei ulike barnehagane i kommunen

Arbeidsoppgåver for barne- og ungdomsarbeidar:

 • Medverke til at barnehagen og skulen er ei god pedagogisk verksemd
 • Medansvar for tilsyn, omsorg og pedagogisk arbeid med borna
 • Delta i planlegging, rettleiing, gjennomføring, evaluering og vurdering i verksemda
 • Nokre av fagarbeidarstillingane i eininga er knytt til arbeid med enkeltborn

Kvalifikasjonar:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar eller tilsvarande kompetanse. Søkjarar utan godkjent utdanning kan verte vurdert for mellombels tilsetjing.
 • Gode norskkunnskapar - både munnleg og skriftleg

Personlege eigenskapar:

 • Trivst, kommuniserer og samhandlar godt med borna, føresette, kollegaer og andre samarbeidspartnarar.
 • Kan bidra til eit godt og stabilt arbeidsmiljø for både born og vaksne
 • Er strukturert, men likevel kunne vere spontan i møtet med borna
 • Fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna:

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

 

Vi tilbyr:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
 • Løn etter tariff

 

 

 

 

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  02.07.2023
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5193623
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
 • Oppdatert 14.06.2023