Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Statistisk sentralbyrå - SSB

Avfall- og miljøstatistikk

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å jobbe med miljøstatistikk?

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk har som hovedoppgave å produsere statistikk på viktige klima- og miljøområder. Vi søker etter en medarbeider til produksjon og videreutvikling av statistikkene innen miljørelaterte områder, som avfall, vann og avløp. Statistikkene har stor relevans for myndighetenes oppfølging av politiske nasjonale mål og for internasjonale forpliktelser.

Stillingen vil ha et særlig ansvar for arbeid med norsk avfallsstatistikk. Dette innebærer deltakelse og eventuelt prosjektledelse innenfor et område i stor utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Vi samarbeider blant annet med SSBs forskningsavdeling, Miljødirektoratet, KLD og flere aktører fra bransjen. Det må påregnes tett kontakt med departementer, direktorater, ulike kompetansemiljøer og andre brukere av statistikkene, samt møtedeltakelse internasjonalt.

Vi søker etter deg som har relevant fagbakgrunn og interesse for programmering. Det kan være en fordel om du har kompetanse innen Python og/eller R. Som del av seksjonen er du en viktig bidragsyter på SSBs samfunnsoppdrag innen miljøområdet. Er du vår nye kollega?

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegging og gjennomføring av statistikkproduksjon innen avfall, vann og avløp
 • Utvikling, drift, kvalitetssikring og dokumentasjon av statistikker
 • Tolkning, analyse og formidling av resultatene
 • Kommunikasjon med oppgavegivere og brukere av statistikken, samt internasjonal rapportering
 • Noe reising og internasjonal representasjon kan bli aktuelt

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen teknisk-naturvitenskapelige fag, statistikk, økonomi eller samfunnsfag
 • Gode IT kunnskaper, gjerne interesse for/erfaring med programmering
 • Det er en fordel om du har erfaring og kunnskap relatert til seksjonens områder
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Personlige egenskaper:

 • Gode analytiske evner og god tallforståelse
 • Pliktoppfyllende og kvalitetsbevisst
 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Gode samarbeidsevner
 • Initiativ og evne til nytenkning

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for utvikling, samarbeid og nettverksbygging. Vi har nyansattprogram, årlig hackathon og arrangementer for faglig deling på tvers
 • Godt miljø også utenom arbeidstid, med idrettstilbud og sosiale aktiviteter. Regionen utvikles som Norges grønne hjerte og det er gode bo- og oppvekstvilkår i Kongsvinger
 • Lønn som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver kr. 478 300 - 677 000 etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for søkere som er særlig godt kvalifiserte
 • Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstiden, god pensjonsordning og hyggelige lokaler med parkeringsmuligheter

 

Generelt

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Vi utfører bakgrunnssjekk og kontroll av dokumenter.  Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Eksempler på det kan være tekniske hjelpemidler, fysisk tilrettelegging eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.
 • Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil minst én søker i hver av disse gruppene bli innkalt til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.
 • Vi oppfordrer søkere til å krysse av dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter