Ledig stilling

Surnadal kommune

Avdelingsleiar i Heimetenesta

Brannvesen

HEIMETENESTA HAR LEDIG FAST 100% STILLING SOM AVDELINGSLEIAR.

Som avdelingsleiar er du ein av tre i leiarteamet i Heimetenesta. Stillinga har dagarbeidstid med 37,5 timars veke og fleksitidsordning.

 

Arbeidsoppgåver:

Ansvarsområde vil i hovedsak vere fag- og personalansvar og koordinering av tenestene innan feltet Heimetenesta yter tenester.

Til dagleg fordeler dei to mellomleiarane arbeidet mellom seg og har faste ansvarsområde.

Einingsleiar er næraste overordna. Du vil arbeide tett med dei andre i leiarteamet om utvikling og utforming av tenestetilbodet.

 

Krav til kompetanse og kvalifikasjonar:

- du har autorisasjon/offentleg godkjenning som sjukepleiar

- relevant leiarerfaring og/eller leiarutdanning

- du kan og har lyst til å vere leiar og du har dei faglege og administrative leiareigenskapane som trengst

 

Personlege eigenskapar:

Du er fagleg trygg og kan bidra til utviklinga av eit godt arbeidsmiljø. Du må ha gode samarbeidsevner og kunne motivere andre i arbeid og endring. Å initiere og drive utviklingsarbeid er noko du likar, samtidig som du er trygg på deg sjølv når det gjeld evne og vilje til sjølvstendig arbeid. Du har god muntleg og skriftleg framstillingsevne.

 

Tilsettingsvilkår:

Du må ha førarkort kl B. Tilfredsstillande politiattest, ikkje eldre enn tre månader, skal leggast fram før oppstart i stilling.

 

Vi kan tilby:

  • godt arbeidsmiljø med vekt på fagutvikling og tverrfagleg samarbeid
  • lønn med utgangspunkt i gjeldande avtaleverk
  • gode pensjons- og forsikringsordningar
  • flyttegodtgjersle i tråd med reglane i personalplanen