Ledig stilling

Nittedal kommune

Avdelingsleder til Nittedal voksenopplæring søkes

Offentlig forvaltning

Nittedal kommune tilbyr en spennende avdelingslederstilling i enhet for voksenopplæring og flyktningtjeneste. Voksenopplæringen er organisert i en enhet sammen med flyktningtjenesten i sektor for Oppvekst og Utdanning.

Voksenopplæringen gir tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap til innvandrere mellom 18 og 67 år. Voksenopplæringen har også ansvar for å tilby spesialundervisning til innbyggere etter opplæringsloven paragraf 4A. Undervisningen foregår i lokaler på Gnisten i Hakadal. Voksenopplæringen består av 8 ansatte, og har i dag ca. 60 deltakere. Elevtallet kan variere.

Vi søker etter deg som har et faglig engasjement for norskopplæring av voksne flyktninger og innvandrere, og har pågangsmot for å gjøre en forskjell for Nittedal sine nye innbyggere. Gjennom vårt arbeid skal vi gi flyktningene de beste forutsetninger for å mestre sin livssituasjon og bli økonomisk selvstendig. Vi ønsker at nyankomne flyktninger og innvandrere i Nittedal kommune raskt skal komme i et kvalifiseringsløp mot utdanning og arbeid, med mål om å bli økonomisk selvstendige og mestre sin livssituasjon. God undervisning i norsk og samfunnskunnskap, samt god opplæring gjennom introduksjonsprogrammet, er vesentlig for å lykkes med dette. 

Du er visjonær og har stor motivasjon for å være med å bidra til å fremme helhetlig tenkning og samarbeid mellom de kommunale tjenestene i integreringsarbeidet. Voksenopplæringen har et høyt kvalifisert personale som legger stor vekt på faglig læringstrykk, faglige resultater og stort fokus på et inkluderende elev- og læringsmiljø.

Arbeidsfeltet vårt er stadig i endring og krever medarbeidere som evner å stå i ommstilling og som bidrar til utvikling av tjenesten. Den som ansettes må være innstilt på at arbeidsoppgavene som ligger i stillingen kan endres avhengig av behovet i tjenesten. I søknaden ber vi deg reflektere over hva som motiverer deg til å søke stillingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og administrere voksenopplæringens totale virksomhet i tråd med nasjonale og kommunale føringer
 • Videreutvikle en læringskultur som er ambisiøs og ivaretagende og som gir resultater 
 • Drifte, videreutvikle og etablere nye tilbud
 • Sikre et godt samarbeid med elever og andre eksterne aktører
 • Pedagogisk utviklingsarbeid  
 • Følge opp ansatte og resultater i egne team 
 • Noe undervisning må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning og undervisningserfaring
 • Erfaring fra skoleledelse eller ledelse av utviklingsarbeid er en fordel
 • Relevant erfaring fra voksenopplæring er ønskelig
 • God kunnskap om skoleutvikling
 • Kan vise til god gjennomføringsevne 
 • Svært god kjennskap til lov- og avtaleverk  
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne  

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evner å skape tillitsfulle relasjoner
 • Er analytisk med evne til å målrettet løse komplekse oppgaver 
 • Skaper gode relasjoner til elever, ansatte og samarbeidspartnere 

Vi tilbyr:

 • Spennende og utviklende lederoppgaver
 • Deltagelse i lærende nettverk med andre skoleledere
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger 

  Politiattest må framlegges før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne, uavhengig av livssyn og seksuell orientering