Avdelingsleder Samferdsel og infrastruktur Trondheim

Fremo bemanning og utvelgelse

Rekruttering og bemanning

 

Vi ønsker en fremoverlent leder med spisskompetanse innen prosjektledelse samferdsel og infrastruktur. Som avdelingsleder skal du bidra til å utvikle og motivere sterke fagmiljøer innenfor avdelingens markedsområde. Du er opptatt av å skape et godt team, legge til rette for gode prosesser og tverrfaglig samarbeid, og du har høy kvalitetsbevissthet. Vi er spesielt opptatt av å skape et godt lokalt arbeidsmiljø ved kontoret i Trondheim. Kontoret, som er lokalisert i Granåsveien, består av 5 avdelinger med til sammen ca 60 ansatte. På samferdsel og infrastruktur i Trondheim er det i dag 8 medarbeidere med solid kompetanse innenfor fagområdet. Kontoret er et faglig kompetansesenter, der læring, samhandling og kunde står i fokus.

Nasjonalt er divisjon samferdsel og infrastruktur en av de største enhetene i WSP Norge og vi har en klar ambisjon om ytterligere vekst i Trondheim. Vårt mål er å utvikle og styrke avdelingen i tråd med WSP sin strategi om å være markedsleder innen prosjektledelse. Vi ser nå etter en leder som kan ta ansvar for denne utviklingen i Trondheim. Avdelingsleder rapporterer til divisjonsleder og er del av nasjonal ledergruppe for samferdsel og infrastruktur. Foruten oppfølging av egen avdeling, vil tverrfaglig samarbeid og salg stå sentralt. Avdelingen består av erfarne medarbeidere lokalisert i Trondheim. På kontoret i Trondheim har vi både prosjektering og prosjekt- og byggeledelse. Vi har en etablert kundeportefølje med både private og primært offentlige oppdragsgivere.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Resultat- og personalansvar for en avdeling med dyktige og selvgående medarbeidere.
 • Ivareta og utvikle et godt arbeidsmiljø, og bidra til utvikling av avdelingens medarbeidere.
 • Markeds- og tilbudsarbeid i avdelingen. Avdelingsleder må også kjenne til og bidra aktivt i salg- og markedsarbeid på tvers av selskapets forretningsområder og over landegrenser innen WSP globalt. 
 • Utvikle avdelingen med tanke på kompetanse- og ressurssammensetting.
 • Utarbeide handlingsplaner basert på avdelingens og selskapets overordnede strategi.
 • Delta i divisjonens ledergruppe og ha ansvar for samarbeidet med andre avdelinger og forretningsområder i WSP.
 • Oppfølging av prosjekter, både egne og i kraft av rollen som leder.
     

Kvalifikasjoner:

 • Du er en samlende leder som kan skape stolthet og begeistring i et sterkt fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse. Du evner å motivere medarbeidere, er god på å bygge relasjoner og utnytte muligheter i hele WSP. 
 • Du er opptatt av at medarbeiderne skal lykkes, du deler av din kompetanse og støtter den enkeltes utvikling, faglig og personlig.
 • Du er analytisk, forretningsorientert og handlekraftig. Du er trygg i relasjon med kunder og uredd i proaktivt salgsarbeid.
 • Du har minimum 5 års ledererfaring fra prosjektorientert virksomhet, og god kompetanse innen prosjektledelse. 
 • Du har god forståelse for og innsikt i samferdselsmarkedet, og et etablert nettverk.
 • Din utdanningsbakgrunn er mest sannsynlig på bachelor eller masternivå.   
   

I denne rollen er det viktig at du har følgende kvalifikasjoner: 

 •  Du har god kjennskap til markedet, du har erfaring fra bransjen og du har et bransjenettverk.   
 •  Du er markeds- og kundeorientert, har kommersiell og strategisk forståelse, og du evner å se hva som skaper verdi for kunden, og WSP som selskap.  
 •  Du har erfaring fra prosjektledelse innenfor samferdsel og infrastruktur.
 •  Du har ledererfaring og motiveres av å lede, inspirere og engasjere dine medarbeidere.
 •  Du trives med endringer, og er god på å initiere og lede forbedringsprosesser. 
 •  Du er samarbeidsorientert og besitter gode kommunikasjonsevner, skriftlig som muntlig. Du er initiativrik, utadvendt og ambisiøs. 

Vi tilbyr:

 • En virksomhet som er etablert og strukturert, men samtidig et miljø der medarbeiderne får være med og påvirke. 
 • Å få bidra til vår videre vekst og utvikling av avdelingen i Trondheim
 • En transparent og lydhør kultur der dine idéer og initiativer oppmuntres og verdsettes.
 • Et engasjert team der alle jobber for våre kunders beste.
 • Tryggheten av å være en del av et stort internasjonalt selskap, og samtidig ha et sterkt fellesskap lokalt.
 • Et arbeidssted der kunnskap, kompetanse og utvikling står høyt i kurs. Hos oss vil dine erfaringer, perspektiv og vurderinger verdsettes. Vi tror at det er våre ulikheter som gjør at vi kan finne morgendagens beste løsninger. 

 

Se Lindbak med teknologiske løsninger til arbeidsplassen: https://www.youtube.com/watch?v=z5RMABg1fdk

 

Våre betingelser er konkurransedyktige.  
 
Bli med på laget! 
 
Søknadsfrist: 15. August .2021
 
Kontaktperson: Divisjonsleder Mari Barstad  480 64 476  mari.barstad@wsp.com
eller Kjell Inge Fremo hos FREMO Rekruttering på 900 22 300.
Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, de til FREMO også overfor oppdragsgiver om ønskelig.