Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nittedal kommune

Avdelingsleder - Mestring og forebygging

Offentlig forvaltning

Ønsker du å være med å løse framtidens helseutfordringer?

Enhet for tverrfaglige hjemmetjenester er i en spennende omstilling og utvikling. Nå ønsker vi oss en erfaren, trygg og utviklingsorientert leder til avdeling mestring og forebygging. Er du god med folk og klarer å balansere strategisk og operativ ledelse etter behov? Da vil vi gjerne ha deg med på laget vårt for å dra enheten et steg videre!

Avdeling mestring og forebygging består av praktisk bistand, hjelpemiddeltjenesten og fysio- ergotjenesten. Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder og er en del av en ledergruppe og stab på syv personer. De siste to årene har enheten vært gjennom en omstillings- og omorganiseringsprosess. Vi har landet godt, og jobber nå med å skape  "vi"-følelse der medarbeiderne opplever at vi er sammen om å gi våre tjenestemottakere sømløse og riktige tjenester. 

Forebygging og tidlig innsats, samt helhetlig og koordinert er to viktige strategier sektor Helse og omsorg vil styre etter de neste årene.  Tverrfaglig samarbeid internt og på tvers av enheter er en viktig nøkkel for å få til dette. Fra 1.september i år piloterer enheten tverrfaglige team integrert i hver geografiske sone i hjemmesykepleien. Avdeling mestring og forebygging jobber inn i disse teamene med hjemmetrenere samt fysio- og ergoterapeuter. Avdelingsleder får en viktig rolle i dette utviklingsarbeidet. Vi har tro på at dette vil gi gode pasientforløp og bidra til at innbyggere opplever mestring. Er du med? 

Trigger dette deg? Løp og søk!

Arbeidsoppgaver:

 • Ledelse og personalansvar
 • Budsjett- og økonomiansvar
 • Fag- og utvikling 
 • Koordinering og ansvar for drift av avdelingen  
 • Ivareta arbeidspolitiske føringer 

 

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor fysioterapi eller ergoterapi (med klinisk erfaring)
 • Lederutdanning
 • Ledererfaring 
 • Erfaring fra kommunale tjenester, gjerne hjemmetjenester
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid/ teamarbeid 
 • Ønskelig med erfaring med velferdsteknologi og frivillighet 

 

Personlige egenskaper:

 • Setter klare mål, bygger gode team og er resultatorientert
 • Har en inkluderende og tydelig lederstil med gode relasjonelle ferdigheter
 • Setter fokus på å være en lærende organisasjon som alltid ser etter smartere løsninger for å utvikle best mulig tjenester for våre innbyggere
 • Er strategisk og har evnen til å prioritere 
 • Er strukturert og målrettet
 • Er robust og har stor arbeidskapasitet 
 • Er tydelig og trygg i lederrollen 
 • Har god digital kompetanse og kan inspirere sine ansatte til å ta i bruk nye digitale løsninger 

 

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • En ledergruppe som består av engasjerte folk! 
 • En avdeling med mye fagkompetanse og erfaring
 • Lederstøtte og kollegaveiledning
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Kort vei fra Oslo (15 min fra Sinsen med bil)  

 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i
dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må
begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å
rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere
uavhengig av livssyn og seksuell orientering