Detaljer

 • Bedrift
  Nortura
 • Søknadsfrist
  04.10.2020
 • Sted:
  Rudshøgda
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Varehandel Engros
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Innlandet
 • Arbeidssted:
  Rudshøgda
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3161879
 • Se her for andre jobber fra Nortura

Avdelingsleder industriekspedisjon/butikk

Industriekspedisjonen på Rudshøgda mottar, lagrer og ekspederer ca 24 mill kilo ferske og frosne foredla varer. Varene kommer fra interne avdelinger på Nortura Rudshøgda, og noen varer fra eksterne leverandører. Varene leveres til grossister, ekspedisjoner i Nortura og til Industrikunder. For tiden er det ca.20 årsverk i avdelinga. Avdelinga har ett- og toskifts arbeidstidsordninger. Nortura sin egen butikk, MATGILDE på Nortura Rudshøgda omsetter kjøttvarer for 15 mill. kr pr. år. Kundene er i hovedsak eiere og ansatte i Nortura. For tiden er det 3,5 årsverk i butikken. Butikken har hatt sterk vekst siste åra, og skal fortsatt vokse og styrke sin posisjon. Med implementering av SAP i Nortura Rudshøgda fra 1.desember 2020 blir det etablert et nytt grunnlag for å optimalisere drift og utvikling. Utviklings- og forbedringsarbeidet i Nortura er basert på LEAN.

Hovedmål for stillingen er rette leveranser og fornøyde kunder, samt ivareta sikkerhet og kvalitet i interne prosesser i ansvarområdene.

I sitt ansvarsområde har avdelingslederen derfor ansvar for at det er en egnet organisasjon, personalressurser og systemer som sikrer at alle forhold som gjelder HMS, kvalitet, leveringsgrad, økonomi og forbedringstakt er ivaretatt. Avdelingslederen skal etablere gode løsninger for samordning med andre avdelinger langs prosessene, støtteprosesser og kunder.

Styrende for HMS- arbeidet er Nortura sin 0-skade visjon. Helsefremmende arbeidsplasser og inkluderende arbeidsliv (IA) står sentralt for å opprettholde høy tilstedeværelse i avdelingene. Avdelingslederen skal organisere arbeidet slik at årshjulet for HMS kan følges, bl.a IA-arbeid, sikkerhetssamtaler, vernerunder, risikovurderinger og rapportering av skader og hendelser. 

Videre skal avdelingslederen ivareta forhold som gjelder produktkvalitet, og sørge for at interne, eksterne og offentlige krav til vår virksomhet etterleves i eget område.

Avdelingslederen skal evaluere og videreutvikle organisasjonen og kompetansen i takt med utvikling av produkter og prosesser. Avdelingslederen skal sikre at kompetanseutvikling og rekrutteringsprosesser planlegges og gjennomføres slik at avdelingen til enhver tid har optimal bemanning/kompetanse. Bemanningsplaner skal sikre at vi ivaretar leveringsgrad og pålitelighet. 

Avdelingslederen er ansvarlig for prioritering, ressursbruk og investeringer i forbedringsarbeidet. 

Ivareta og videreutvikle et sett av mål og målesystem for de fem sentrale måleparameterne (HMS, kvalitet, leveringsgrad, økonomi og forbedringstakt)

Avdelingsleder er med i ledergruppe Nortura Rudshøgda og rapporterer til fabrikksjef.

Vi søker en kandidat med høyere utdannelse innen logistikk. Og i tillegg er utdannelse eller erfaring fra matfag eller salg ønskelig. Vår kandidat har relevant ledererfaring og kan utføre ledelse i samsvar med Nortura sine verdier og lederkrav (positiv, pålitelig, målrettet og nyskapende). Vi vektlegger selvstendighet og gode samarbeidsevner og at kandidaten kan vise til systematisk og målrettet arbeid med god gjennomføringsevne. 

 

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater