• Bedrift
  BKK
 • Søknadsfrist
  01.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Nettselskaper (kraftnett)
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Ålesund
  ÅLESUND
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5359495
 • Se her for andre jobber fra BKK
Ledig stilling

BKK

Avdelingsleder Elektro Møre

Nettselskaper (kraftnett)

Entreprenørselskapet Eviny Solutions AS er en del av energikonsernet Eviny og har hovedkontor i Bergen. Selskapet er en nasjonal aktør, som leverer ingeniør- og entreprenørtjenester innen strømnett, elektrifisering, telekom, fiber og belysning. Vi har kompetanse på prosjektering, prosjektledelse, bygging, montasje, dokumentasjon, drift, vakt og beredskap.

Eviny Solutions AS på Møre er en solid aktør innen drift/vedlikehold og nybygging av høyspent distribusjonsnett, industri- og samferdselselektro og belysningsanlegg. Vi har en god posisjon i markedet, og ambisjoner om videre vekst.

Dagens leder for Elektro Møre går over til annen virksomhet, og vi søker hans erstatter. Vi ser etter en erfaren og engasjert leder med bakgrunn fra elektroentreprenørvirksomhet og med installatørgodkjenning og erfaring fra høyspentanlegg. Stillingen inngår som en viktig del av lederteamet i region Nord, som inkluderer hele selskapets virksomhet nord for Sognefjorden.

Viktigste ansvarsområder

 • Ansvar for at HMS prioriteres i alle operasjoner, og at gjeldende krav, standarder og prosesser etterleves i avdelingen
 • Faglig ansvarlig for HS- og LS-virksomheten i avdeling Ålesund
 • Regionalt ansvar for marked, kunder og salg innen fagområdet
 • Resultat- og budsjettansvar for all operasjonell virksomhet innen fagområdet
 • Ansvar for kunder og salg i henhold til det som avtales i budsjett/prognoser
 • Ansvar for ordreinngang i henhold til det som avtales i budsjett/prognoser
 • Salg, prosjekter, drift, vedlikehold, beredskap og service innen elektrofagfeltet, herunder også større rammekontrakter
 • Sikre at avdelingen, regionen, selskapet og konsernet er synlig og kjent internt og eksternt, og at det bygges et positivt omdømme
 • Kundeansvar for definerte kunder - bygge en kundesentrisk kultur, ansvar for kundetilfredshet
 • Typiske kundegrupper vil være nettselskap, kraftselskap, industri, entreprenører, utbyggere, kommuner og andre offentlige instanser
 • Kontinuerlig utvikling og vedlikeholde kompetanse og kapasitet, i tråd med selskapets strategi og regionens og avdelingens planer og ambisjoner, for å sikre lønnsomhet og konkurransekraft samt trivsel og motivasjon for ansatte​
 • Samarbeid lokalt med relevante partnere, leverandører og kunder for å styrke markedsposisjon og konkurransekraft, i tillegg benytte selskapets strategiske partnere

Ledelse

 • Personalansvar for enhetens medarbeidere, herunder arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, prestasjonsoppfølging etc.​
 • Aktivt bidrag inn i regionens ledergruppe, bidra til strategisk retning og videre utvikling av virksomheten i regionen og i selskapet​
 • Være en brobygger internt, og pådriver for samhandling med øvrige avdelinger og andre deler av selskapet. ​
 • Aktiv bidragsyter for selskapet som helhet, og til utvikling av selskapet sin strategi. Ambassadør for implementering av denne.​
 • Sikre at avdelingen er oppdatert faglig, og at samarbeid om faglig utvikling og standardisering fungerer på tvers av enhetene i regionen og i selskapet​
 • Bidra til å videreutvikle regionen i tråd med selskapets strategi og overordnede målsetninger​
 • Bygge en kultur i enheten i tråd med selskapets strategi, med vekt på blant annet HMS, prestasjon, kommersiell tenking og samarbeid​
 • Kontinuerlig arbeid med forbedringer og utvikling av avdelingen for å sikre lønnsomhet og konkurransekraft​
 • Samarbeid med øvrig enheter i regionen og selskapet for å optimalisere ressursbruk, samt bidra til enhetlige prosesser ​

Ønskede kvalifikasjoner

 • Elektroinstallatør (FA) i henhold til FEK §7, anleggstype HS og LS
 • Bachelor ingeniør og/eller teknisk fagskole med relevant fagbrev
 • Formell prosjektlederkompetanse
 • Erfaring med prosjektledelse innen lav-/høyspent elektrodistribusjon

Egenskaper

 • Du setter HMS og etikk øverst på agendaen, og er en naturlig rollemodell innen disse områdene
 • Kommersielt og forretningsmessig tankesett
 • Strukturert og systematisk i arbeidsformen
 • Lagspiller – evner å finne gode løsninger i samarbeid
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Genuint opptatt av ledelse, prioriterer synlighet og tydelighet
 • God bransjeforståelse


Stillingen rapporterer til regionleder Nord og vil ha kontorsted Ålesund.

Eviny Solutions er et solid selskap med sterke fagmiljøer og gode utviklings- og karrieremuligheter. Vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med gode personal- og velferdsordninger. Du får en nøkkelrolle i et selskap som er med på å bygge og drifte viktig infrastruktur for landet vårt, og som bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Ta gjerne en uforpliktende kontakt før søknad sendes. Søknader vurderes fortløpende.

 

 • Bedrift
  BKK
 • Søknadsfrist
  01.10.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Nettselskaper (kraftnett)
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Ålesund
  ÅLESUND
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5359495
 • Se her for andre jobber fra BKK