• Bedrift
  Orkland kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  ORKANGER
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  ORKANGER
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4091002
 • Se her for andre jobber fra Orkland kommune

Avdelingsleder Bo -og miljø Orkland avd. Myrantunet. 100% fast.

Orkland kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bo- og miljø søker etter en dyktig og ansvarsbevisst avdelingsleder til fast stilling ved Myrantunet. Vi ser etter deg som har ledererfaring, er brukerorientert og kvalitetsbevisst, og som ønsker å være med å videreutvikle tjenestetilbudet i Orkland kommune.

Myrantunet i Lensvik er boliger med et tilbud om heldøgns pleie og omsorgstjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og behov for bistand bosatt i bofellesskap/omsorgsbolig. Avdelingen har til sammen 28 årsverk. I tillegg har avdelingsleder ansvar for driften ved dagsenter lokalisert i Lensvik.
Myrantunet består av:

 • Boform I har 8 boenheter, der en er avlastningsleilighet
 • Boform II har 4 boenheter
 • Omsorgsbase Myrantunet har 2 boenheter
 • Dagsenter

 Bo og miljøtjenesten består av om lag 200 ansatte og yter tjenester til personer med kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser. Tjenestene gis med utgangspunkt i verdiene likeverd, selvbestemmelse og medvirkning.

Vi yter individuell bistand og opplæring i alle av dagliglivets gjøremål, slik at den enkelte skal kunne leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i felleskap med andre.

Bo- og miljøtjenesten tilbyr tjenester ved boliger for utviklingshemmede og personer med funksjonsnedsettelser. Vi tilbyr også dagaktivitetstilbud, arbeidstrening og avlastning for barn og unge med funksjonsnedsettelser, samt boveiledning til hjemmeboende. Støttekontakttjeneste/tilrettelagt fritid er også en del av tjenesten. I tillegg drifter vi også hjelpemiddellager i kommunen.
Bo- og miljøtjenesten har boliger lokalisert på Orkanger, Lensvik og Meldal.

Avdelingsleder er underlagt enhetsleder for Bo- og miljø. Det er nært samarbeid med øvrige ledere i tjenesten og avdelingsleder inngår i felles ledernettverk for bo- og miljø.

Arbeidsoppgaver
 • Lede avdelingen i henhold til mål og resultatkrav samt tildelt budsjettramme
 • Organisere og tilrettelegge for fleksibel og effektiv/forsvarlig drift
 • Sikre kvalitet og fremme faglig utvikling
 • Ansvar for fag, økonomi, personal og drift
 • Rapportere skriftlig og muntlig
 • Utarbeide planverk m.v.
 • Skape gode samarbeidsarenaer

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i helse- eller sosialfag, gjerne vernepleier
 • Ledererfaring, gjerne fra offentlig virksomhet
 • Gode kunnskaper om gjeldende lov- og avtaleverk
 • Relevant arbeidserfaring
 • Ha evne og vilje til å ta ansvar, være faglig bevisst, løsningsorientert og handlekraftig
 • Gode kunnskaper i skriftlig dokumentasjon og bruk av gjeldende IKT-systemer.
 • Du kan identifisere deg med og lar deg inspirere av kommunens verdigrunnlag: Modig, klok og nær.

 Det er ønskelig med 

 • Videreutdanning i ledelse
 • Kompetanse på brukergruppen
 • Erfaring med bruk av, Gerica, Visma flyt ressursstyring

Personlige egenskaper

 • Brukerorientert, engasjert og kvalitetsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Resultatorientert, effektiv og med god gjennomføringsevne
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Ytterligere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:
Enhetsleder Bo- og miljø, Ole E. Sandvik tlf: 94828280.
E-post: ole.sandvik@orkland.kommune.no

 

Orkland Kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift som ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser.

Det vil bli krevd politiattest ved tilsetting, men politiattest skal ikke legges ved søknaden.

Ansettelse iht. gjeldende lover og regelverk.

 
 • Bedrift
  Orkland kommune
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  ORKANGER
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  ORKANGER
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4091002
 • Se her for andre jobber fra Orkland kommune