• Bedrift
  Sortland kommune
 • Søknadsfrist
  21.07.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8400, SORTLAND
  SORTLAND
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5789801
 • Se her for andre jobber fra Sortland kommune
Ledig stilling

Sortland kommune

Avdelingsleder beredskap brann og redning

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sortland Brann og redning (brannvesenet) ivaretar kommunens plikter etter Brann- og eksplosjonsvernloven. både beredskaps- og forebyggende plikter. I tillegg skal Brann og redning også ivareta kommunens beredskapsplikter etter Forurensningsloven, samt bistå kommunens øverste ledelse i annet beredskapsarbeid.
Sortland Brann og redning har to hovedoppgaver: Ansvar for å rykke ut ved brann og akutte hendelser. Ansvar for forebygging, feiing og tilsyn av fyringsanlegg og andre tilsyn, samt behandling av saker etter Brann- og eksplosjonsvernloven.

Avdelingsleder beredskap til Sortland brann og redning

Vi har nå ledig full stilling som avdelingsleder beredskap. Vi søker deg som er tydelig og handlekraftig og som ønsker å være med på å utvikle brannvesenet vårt. Foruten ledelse og drift av beredskapen, inngår ledelse og drift av Lofoten og Vesterålen interkommunale utvalg mot akutt forurensning (LoVe IUA KO) til stillingen. Beredskapskoordinator for Sortland kommune inngår også.

Sortland brann og redning består av to avdelinger; forebyggende og beredskap med totalt seks heltids- og atten deltidsansatte. Beredskapen er organisert som deltidsbrannvesen med hjemmevaktordning. Vi holder til i ny brannstasjon som ivaretar HMS-kravene.

Arbeidsoppgaver:

 • Trene, utdanne og øve brann- og redningstjenestens beredskapsavdeling.
 • Daglig drift av LoVe IUA KO på vegne av deltakerkommunene.
 • Utarbeide risikoanalyser og beredskapsplaner for eget ansvarsområde.
 • Kontinuerlig følge opp HMS, planverk og prosedyrer.
 • Følge opp avvik og forslå forbedringstiltak.
 • Koordinere beredskapsarbeid i kommunen herunder øving av kommunens kriseledelse og drift av kommunens krisestøtteverktøy.
 • Inngå i vaktordning som innsatsleder. (Det stilles krav til bosted).
 • Være med å skape en positiv organisasjonskultur og et godt kollegialt fellesskap.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på bachelornivå.
 • Administrativ kompetanse.
 • Gode formuleringsevner både norsk skriftlig og muntlig.
 • Gode IT-kunnskaper.
 • Førerkort kl B.
 • Medisinsk og fysisk egnet. Det blir gjennomført medisinsk sjekk, fysisk test samt test for å avdekke evt. klaustrofobi

Vi ønsker også at du har:

 • Erfaring fra en nødetat, Forsvaret eller annen beredskapsrelatert virksomhet.
 • Ledererfaring.
 • Kompetansebevis for utrykningskjøring, kode 160 (kan tas etter tilsetting). 

Personlige egenskaper:

 • Du er positiv og kommuniserer godt.
 • Du er løsningsorientert.
 • Du tør å tenke nytt, tar initiativ.
 • Du ser viktigheten av å spille på lag.
 • Du har høy integritet.

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Stillingen krever politiattest (ikke eldre enn 3 måneder).

Vi tilbyr:

 • En variert arbeidsdag med utfordrende oppgaver innen beredskap.
 • Være en del av et lag som vektlegger samarbeid, engasjement og utvikling .
 • Mulighet for personlig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale 

Kontaktperson:
Ståle Rasmussen, tlf: +47 952 64 120

Tilsettingsvilkår:
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Skjema for Tuberkolose- og MRSA-kontroll ved ansettelser skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse og omsorgstjenester.

Generelt:
Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering", oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no 

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.   

 

 • Bedrift
  Sortland kommune
 • Søknadsfrist
  21.07.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  8400, SORTLAND
  SORTLAND
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5789801
 • Se her for andre jobber fra Sortland kommune