Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Larvik kommune

Avdelingsleder

Offentlig forvaltning

Avdeling Bolig har ledig stilling som avdelingsleder. 

Avdeling Bolig er organisert under virksomhet Eiendom. Det er totalt 13 ansatte i avdelingen som har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens egne og innleide boliger, bo-veiledning, søknadsbehandling og tildeling av omsorgsboliger, kommunal og statlig bostøtteordning, startlån og tilskuddsordninger.

Avdeling Bolig har tildelingsretten på til sammen rundt 1100 boliger. Boligporteføljen består av ca. 445 kommunalt eide utleieboliger, 255 private omsorgsboliger med kommunal tildelingsrett, og 400 boliger som leies inn fra Larvik kommunale boligstiftelse og andre private aktører. Bolig benytter seg aktivt av Husbankens virkemidler. Blant annet låner kommunen inn 150.000.000,- årlig fra Husbanken, som forvaltes i avdeling Bolig gjennom startlånsordningen.   

Arbeidsoppgaver:

Du skal blant annet: 

 • Utøve lederskap gjennom vår lederplattform som er basert på mestringsorientert ledelse
 • Du skal ivareta Larvik kommunes arbeidsgiverrolle og samfunnsansvarsrolle gjennom å følge opp medarbeidere, økonomi og faglig utvikling på eget område                   
 • Utføre saksbehandling                                                                                                                                                                                                                                                                   
 • Drive planlegging, prioritering, oppfølging og rapportering av avdelingens oppgaver
 • Ha ansvar for å identifisere, videreutvikle og forbedre rutiner, arbeidsmetoder og arbeidsprosesser
 • Samarbeid med relevante aktører internt og eksternt 

Kvalifikasjoner:

 • Vi krever relevant utdanning på bachelornivå 
 • Du har ledererfaring fra organisering og gjennomføring av boligsosialt arbeid, Husbankens virkemidler, og offentlig forvaltning
 • Du har god organisasjonsforståelse og erfaring med organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • God økonomisk kompetanse med erfaring i fra tilsvarende omfang er en fordel
 • Du har god IKT-kompetanse og forståelse for bruk av ulike IT-systemer
 • Vi ønsker søkere med erfaring i digitale arbeidsverktøy som: Agresso, Websak, GAT, Webcruiter, TQM m.m
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper er helt nødvendig i stillingen 

Personlige egenskaper:

 • Du har gode lederegenskaper preget av inkludering og evne til å motivere medarbeidere
 • Du må ha høy integritet med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har tydelig lederstil; engasjert, løsningsorientert, kreativ og med høy gjennomføringsevne
 • Du er strategisk, systematisk og analytisk
  Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i et robust fagmiljø
 • Et inspirerende og godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere og godt sosialt miljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • En organisasjon som har fokus på læring og kunnskapsdeling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Velferdsordninger for ansatte
 • Lønn etter avtale og i henhold til kommunale ansettelsesvilkår
 • Gode pensjonsordninger

Annet
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.