Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Avdelingsingeniør/overingeniør

Vi har ledig fast stilling som avdelingsingeniør/overingeniør ved Avdeling for metodeutvikling og analyse i området for smittevern, miljø og helse. Arbeidssted vil være todelt, det vil utføres noe arbeid ved Avdeling for bakteriologi (HPV-laboratoriet) og noe ved Avdeling for metodeutvikling og analyse. Den som ansettes vil rapportere til avdelingsdirektør for Avdeling for metodeutvikling og analyse. Stillingen inngår i det nasjonale HPV-overvåkningsprogrammet.

Vaksine mot HPV- humant papillomavirus ble innført i det norske barnevaksinasjonsprogrammet i 2009, og tilbys jenter og gutter i 7.klasse. I tillegg fikk kvinner født i 1991 eller senere tilbud om HPV-vaksine gjennom innhentingsprogram i perioden 2016-2019. Arbeidet vil være knyttet til oppfølging av vaksinasjonsprogrammet hvor det samles inn prøver fra vaksinerte og ikke vaksinerte årskull for å estimere effekt av vaksinasjon. Arbeidet i den utlyste stillingen innebærer blant annet robotisert isolering av DNA fra virus og HPV genotyping. 

Smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområdet, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.  

Arbeidsoppgaver
 • Robotisert isolering av DNA fra virus
 • HPV genotype analyser
 • Fraksjonering av biologisk materiale ved hjelp av pipetterings-roboter
 • Andre arbeidsoppgaver i prosjektet, inkludert metodeutvikling, dataanalyse og deltagelse i skriving av publikasjoner, vil også kunne inngå
Kvalifikasjoner
 • Utdanning fra høyskole, minimum bachelorgrad eller tilsvarende innen relevant fagfelt
 • Det kreves fagkunnskap og laboratorieerfaring med HPV analyser, herunder genotypeanalyser
 • Erfaring med Luminex-teknologi, kvantitativ PCR, DNA ekstraksjon og robotisert prøvebehandling er nødvendig
 • Gode IT-kunnskaper er en fordel
 • Du må kunne norsk skriftlig og muntlig, og helst engelsk muntlig      
Personlige egenskaper
 • Evne til å arbeide selvstendig og løse oppgavene hurtig
 • Fleksibel, strukturert og nøyaktig
 • Gode evner til å kommunisere
 • Evne til å samarbeide godt på tvers av fagfelt og avdelinger
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Interessante arbeidsoppgaver i et aktivt og hyggelig miljø
 • Stilling som avdelingsingeniør / overingeniør avhengig av kvalifikasjoner
 • Lønn etter avtale i henhold til statens lønnsregulativ
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger