Avdelingsingeniør - Biolog

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Folkehelseinstituttet har ledig stilling som avdelingsingeniør ved seksjon for skadedyrkontroll. Stillingen er knyttet opp mot den øvrige forskningen på seksjonen, og vil ha fokus på labarbeid, laboratoriedrift, kvalitetssikring, insektsystematikk, noe feltarbeid og arrangering av kurs. 

Seksjon for skadedyrkontroll ligger under Avdeling for smittevern og beredskap og har syv fast ansatte, med varierende antall studenter og prosjektansatte. Seksjon for skadedyrkontroll jobber med forskning, rådgiving, og informasjon om urbane skadedyr i bygninger, lagrede matvarer, tekstiler, treverk, kloakknettet og på friluftsområde. Seksjonen er også involvert i arbeid med medisinsk entomologi og parasittologi. Vi utdanner og godkjenner alle landets skadedyrbekjempere. Vi har en akkreditert artsbestemmelse av skadedyr og svarer på spørsmål om skadedyr via e-post, «skadedyrtelefonen», media og gjennom utstrakt informasjonsarbeid. Sentrale forskningsområder de senere årene er hodelus, flått, skabb, skjeggkre, veggedyr og gnagere. Forskningsprosjekter gjennomføres i samarbeid med andre avdelinger på FHI, skadedyrbransjen og andre eksterne institusjoner i Norge samt internasjonalt. Seksjonen driver dessuten overvåkning av utvalgte skadedyr og vektorer/agens. 

Arbeidsoppgaver:

 • Laboratoriearbeid og teknisk assistanse i pågående forskningsprosjekter ved seksjonen – forsøk, noe feltarbeid, registrering av data og analyser
 • Registrere, behandle og arkivere artsprøver - være superbruker i Labware 
 • Kvalitetskoordinator for de akkrediterte analysene
 • Ansvar for oppfølging av dokumentstyring og arkivering av de kvalitetssikrede dokumentene ved laboratoriet
 • Bestilling av forbruksvarer til daglig drift, laboratorie- og feltarbeid
 • Ivareta vedlikeholdsbehov for utstyr og oppfølging av serviceavtaler
 • Ansvar for insektkulturer og insektpreparering av materiale til kurs
 • Bidra ved organisering og arrangering av kurs – delta i den praktiske delen av undervisningen
 • Assistere generelt i den daglige driften på seksjonen

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høyskole/universitet på mastergradsnivå innen biologi/zoologi/entomologi/økologi (eller tilsvarende)
 • Utdanning på bachelornivå og relevant erfaring kan også være aktuelt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • God IT kompetanse - kunnskap i bruk av Office dataprogrammer, andre IT-systemer
 • Erfaring fra laboratoriearbeid
 • Erfaring innen innhenting, registrering og rapportering av forskningsdata
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid på skadedyr/insekter/midd
 • Det er en fordel med kompetanse på mikrobiologiske analyser (barcoding, ekstraksjon av RNA/DNA, PCR og sekvensering)

Personlige egenskaper:

 • Interesse for insekter og dyr, og kan ikke ha allergi mot insekter
 • Motivasjon og stor arbeidskapasitet - vilje til å stå på i hektiske perioder
 • Ansvarsbevisst med god evne til å arbeide selvstendig, strukturert og målrettet
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter
 • Gode samarbeidsevner og like å jobbe med varierte arbeidsoppgaver
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø og et godt sosialt miljø i seksjonen og på avdelingen 

Vi tilbyr:

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Her vil du få en variert og interessant jobb med viktige tema i et team med engasjerte medarbeidere
 • Stillingskode som avdelingsingeniør (1085)/overingeniør (1087) og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden