Avdelingsdirektør Genetikk og bioinformatikk

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Område for helsedata og digitalisering er ett av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet, og har avdelinger i Oslo og Bergen. Området arbeider med modernisering og helhetlig utvikling av infrastruktur for kunnskap, og har forsknings- og forvaltningsekspertise på helseregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser, biobank, legemiddelstatistikk, IT, e-helse og digitalisering.

Vi søker etter en engasjert leder/avdelingsdirektør til avdeling for genetikk og bioinformatikk. Genetikk og bioinformatikk er lokalisert i Oslo og arbeider hovedsakelig med datamateriale som er samlet inn gjennom den norske mor, far og barn undersøkelsen (MoBa). MoBa er en nasjonal helseundersøkelse som forvalter helsedata og biologisk materiale fra ca. 270 000 deltakere. Avdelingen har ansvar for å utvikle infrastruktur for å forvalte de genetiske dataene i MoBa. Arbeidet gjøres i tett dialog med andre avdelinger i området, faglig leder av MoBa, MoBa fagråd og forskningsmiljøer ved instituttet som benytter MoBa.

Avdelingen består av forskere, postdoktor, PhD kandidater og dataforvalter. Det primære fokuset er genetisk forskning (både molekylære og kvantitative genetiske studier) ved bruk av MoBa, tvillingkohorter og andre studier innen genetisk epidemiologi. I tillegg pågår forskning relaterte til deltakerinvolvering («participant engagement») i biobankstudier. Det pågår fremdeles datainnsamling i MoBa, og kohorten har spilt en viktig rolle i instituttets arbeid med koronapandemien. Data fra MoBa benyttes av både interne og eksterne forskere som studerer sammenhenger mellom eksponering og sykdom. Å utvikle en hensiktsmessig og fremtidsrettet infrastruktur for genetiske data er av stor betydning for å understøtte effektiv deling av data til forskningsformål, og det er behov for å styrke kompetansen på dette området.

Vi søker en visjonær leder med relevant bakgrunn og erfaring, som er motivert for å videreutvikle avdelingen både innen forskning og mht å bygge en fremtidsrettet infrastruktur for genetiske data.  Instituttet er i stadig endring, så oppgaver og ansvarsområder vil kunne variere over tid.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til å operasjonalisere instituttets strategi på helsedatafeltet til konkrete mål og resultater for avdelingen
 • Ansvar for strategisk utvikling av avdelingen, i tett samarbeid med områdeledelsen
 • Ansvar for å utvikle infrastruktur for genetiske data fra MoBa som bidrar til at kohorten er en vitenskapelig relevant og attraktiv datakilde for forskere
 • Strategisk støtte til utvikling av avdelingens forskningsportefølje for å underbygge avdelingens overordnede mål
 • Bidra til helhetlig ledelse og utvikling av MoBa
 • Bidra til helhetlig ledelse av området i samarbeid med andre ledere i området
 • Initiere og bidra til medvirkning til tverrgående aktiviteter
 • Fag-, personal- og budsjettansvar for avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad innen et felt som er relevant for stillingen/arbeidsoppgavene
 • Ledererfaring innen helse-/bio-/helsedatafeltet
 • Interesse for strategi og utvikling med dokumenterte resultater vektlegges
 • Kjennskap til større helseundersøkelser generelt, og MoBa spesielt, er en fordel
 • God kunnskap om genetikk og genetisk forskning og analyse, herunder god forståelse for sammenhengen mellom biologisk materiale og produksjon av data
 • Gode IT-kunnskaper og forståelse av forskernes behov for data tillegges vekt
 • God evne til å kommunisere muntlig og skriftlig på norsk og engelsk er et krav 
 • Erfaring fra tverrfaglig prosjektarbeid er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Interesse og engasjement for ledelse
 • Evne til å ta ansvar, arbeide selvstendig og planmessig og til å oppnå resultat
 • Trygg i lederrollen, uredd og løsningsorientert
 • Evne til å veilede, motivere, inspirere og prioritere
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, på tvers av fagfelt og avdelinger
 • Vi legger vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:

 • En spennende og utviklende jobb med varierte arbeidsoppgaver i aktivt og interessant fagmiljø
 • Stilling som avdelingsdirektør og lønn etter avtale i henhold til statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Velferdsordninger som trening i arbeidstiden
 • Gode arbeidstidsordninger