Detaljer


Avdelingsdirektør for avdeling for videreutdanning og lærerutdanning  

Utdanningsdirektoratet har et overordnet ansvar for at utdanningspolitikken blir satt i verk i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, slik at barn, ungdom og voksne får et likeverdig tilbud av høy kvalitet. Det er ledig en fast stilling som avdelingsdirektør i vår avdeling for videreutdanning og lærerutdanning. Avdelingen har 16 medarbeidere, og har ansvar for forvaltning og utvikling av videreutdanningsordninger for ansatte og ledere i barnehage og skole samt andre nasjonale kompetansetiltak. Avdelingen forvalter om lag 1,8 mrd. kroner og samarbeider tett med lærerutdanningen, og har blant annet sekretariatsansvar for Faglig råd for lærerutdanning.
Arbeidsmiljøet hos oss er preget av høyt tempo og godt humør.

 

Vi søker nå en strategisk, utviklingsorientert og engasjert leder med interesse for videreutdanning i barnehage, skole og fagopplæring, og som ønsker å jobbe med forvaltning og oppfølging av de nasjonale ordningene for dette. Avdelingsdirektøren inngår i divisjonens ledergruppe og bidrar til utvikling og samordning av divisjonens samlede oppgaver. Som avdelingsdirektør vil du ha faglig og strategisk ansvar for avdelingens portefølje, og jobbe i tett samarbeid med divisjonens øvrige avdelingsledere og divisjonsdirektøren som du rapporterer til.Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn og personer med nedsatt funksjonsevne.
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.  

Arbeidsoppgaver
 • lede og videreutvikle avdelingen og fagfeltet
 • resultat- og økonomiansvar for alle saker knyttet til avdelingens arbeidsområder
 • personalansvar for avdelingens medarbeidere
 • ansvar for å skape sammenheng og helhet i divisjonens og direktoratets portefølje gjennom utstrakt
 • samarbeid med avdelinger i divisjonen og i direktoratet for øvrig
 • delta i ledergruppen i Divisjon for kompetanseutvikling
 • samarbeid med eksterne aktører
Kvalifikasjoner
 • relevant utdanning på mastergradsnivå
 • erfaring fra offentlig forvaltning
 • god økonomiforståelse, herunder erfaring med forvaltning av større budsjetter
 • erfaring med ledelse av komplekse prosesser
 • meget god rolle- og systemforståelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)
 • relevant ledererfaring med dokumenterte resultater vil bli vektlagt
 • erfaring fra utviklingsprosesser vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • analytisk med god strategisk forståelse
 • gode samarbeidsferdigheter
 • utviklingsorientert
 • god gjennomføringsevne
 • god på å bygge tillit og skape gode relasjoner
 • personlig egnet
Vi tilbyr
 • fast stilling som avdelingsdirektør (kode 1060) p.t. 813 400 - 938 900.
 • en lederstilling med innflytelse på et viktig samfunnsområde
 • en virksomhet som jobber systematisk med utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler sentralt ved Oslo S med sykkelparkering og treningsrom