Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Avdelingsdirektør avdeling for virologi

Vi søker avdelingsdirektør som kan tenke seg å videreutvikle og styrke avdelingens leveranser ved å ta i bruk moderne teknologi. Avdelingsdirektøren vil ha fag-, personal- og budsjettansvar for avdelingen og vil rapportere til områdedirektør. 

Avdeling for virologi er et av de tyngste virologiske fagmiljøene i Norge og har ansvar for en rekke virologiske referansefunksjoner i medisinsk mikrobiologi, blant annet influensavirus, koronavirus, meslingvirus, rubellavirus, parotittvirus, poliovirus og hepatittvirus. Avdelingen har ca. 40 ansatte og har 2 seksjoner: En seksjon for influensa og andre luftveisinfeksjoner (ca. 10 ansatte), og en seksjon for øvrige virusagens (ca. 25 ansatte). Seksjonslederne har personalansvar og rapporterer til avdelingsdirektør.

Folkehelseinstituttet har et stort medisinsk mikrobiologisk fagmiljø der avdeling for virologi og avdeling for bakteriologi utgjør et tyngdepunkt. Det medisinsk mikrobiologiske fagmiljøet har en viktig rolle i å understøtte Folkehelseinstituttets rolle innen infeksjonsovervåkning, smittevern og beredskap.

Avdeling for virologi driver forskning, metodeutvikling og laboratorieanalyser innen virologi og infeksjonsimmunologi. Dette omfatter diagnostikk innen referansefunksjonene og avdelingens bidrag til beredskapsarbeidet ved instituttet. Vi jobber aktivt for å forbedre kvaliteten på våre tjenester og med å skaffe mer kunnskap innen faget.

Mye av laboratorievirksomheten er basert på molekylærbiologiske metoder, og en stor del av virksomheten benytter helgenomsekvensering som basisteknologi innen blant annet referansefunksjoner. Videreutvikling av nye metoder og tilpasning til ny teknologi er viktig. Dette gjelder både molekylære metoder generelt og helgenomsekvensering. Spesielt viktig blir det å ta i bruk nye in silico analysemetoder og tilpasse bruk av bioinformatisk analyse.

Avdelingen har sammen med avdeling for bakteriologi ansvar for en rekke fellesfunksjoner for de mikrobiologiske avdelingene, blant annet instituttets substratlaboratorium, glassvask og tøyvask, HMS-koordinering og teknisk drift.

Området smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområdet, ansvar for en rekke referansefunksjoner i virologi og bakteriologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.

Arbeidsoppgaver
 • Fag-, personal- og budsjettansvar for avdelingen
 • Operasjonalisere Folkehelseinstituttets strategi til konkrete mål og resultater for avdelingen
 • Videreutvikle og styrke avdelingens leveranser ved å ta i bruk moderne teknologi
 • Initiere og sikre medvirkning på tvers av fagområder innad i avdelingen og på tvers i området og instituttet
 • Bidra til optimal ressursutnyttelse i avdelingen, området og instituttet
 • Arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø og faglig utvikling av avdelingen og medarbeiderne
Kvalifikasjoner
 • Bred fag- og forskningskompetanse innen mikrobiologi med dokumentert erfaring fra virologi
 • Relevant grunnutdanning på mastergradsnivå (virologi, mikrobiologi, molekylærbiologi, medisin, veterinærmedisin eller tilsv.)
 • Forskningskompetanse på professor- eller doktorgradsnivå innen relevant fagfelt er ønskelig (virologi, molekylærbiologi eller tilsv.)
 • Ledererfaring fra laboratoriefag er ønskelig, gjerne innen forskningsledelse eller diagnostisk virksomhet
 • Bredt faglig nettverk nasjonalt og internasjonalt
 • God forståelse av Folkehelseinstituttets samfunnsoppdrag og rolle
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
Personlige egenskaper
 • Interesse for ledelse og evne til å vise engasjement i lederrollen
 • Evne til å motivere, involvere, inspirere og prioritere, og evne til å videreutvikle et avansert fagmiljø
 • Engasjement for faglig utvikling og styrkning av avdelingens leveranser ved å ta i bruk moderne teknologi
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Trygg og tydelig i lederrollen
 • Ønsker å gi og ta imot tilbakemeldinger
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Vi tilbyr
 • En spennende jobb i et aktivt og sterkt fagmiljø
 • Fleksible arbeidsordninger
 • Lønn etter avtale innenfor Statens lønnsregulativ
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse