Avdelingsdirektør - Avdeling for barnehage- og skolemiljø i Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi kan tilby en utfordrende lederstilling i et sterkt fagmiljø med muligheter for personlig og faglig utvikling. Som leder er du opptatt av å ivareta og utvikle medarbeidere og støtte opp under mestring og kunnskapsdeling. Du skaper resultater gjennom andre, og har evne til å tenke helhetlig og strategisk, samtidig som du ivaretar operasjonelle prosesser. Du ønsker å inngå i lederteam. 

Vi har ledig en fast stilling som avdelingsdirektør i Avdeling for barnehage- og skolemiljø. Avdelingen er lokalisert på Hamar sammen med Avdeling for inkludering og pedagogisk støtte. Avdelingene inngår i Divisjon for kompetanseutvikling, som totalt består av 5 avdelinger, og som overordnet skal bidra til kompetanseutvikling av de ansatte i utdanningssektoren gjennom etter- og videreutdanningstiltak. Vi legger særlig vekt på et tett samarbeid mellom de to avdelingene på Hamar. Avdeling for barnehage- og skolemiljø har 12 medarbeidere. Samlet har avdelingene på Hamar 23 ansatte.  

Sentrale oppgaver i Avdeling for barnehage- og skolemiljø er å forvalte og videreutvikle fagområdene barnehage- og skolemiljø, og tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge, for å styrke utvikling, trivsel og læring i barnehager og skoler. Avdelingen har ansvar for kompetanseutvikling, støtteressurser og andre tiltak knyttet til barnehage- og skolemiljø, inkludert tiltak mot krenkelser som mobbing og rasisme. Avdelingens oppgaver er under endring og videreutvikling. 
 
I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Arbeidsoppgaver:

 • lede og videreutvikle avdelingen og bidra til utvikling av divisjonens samlede fagområder
 • fagansvar for avdelingens portefølje, inkludert forvaltning og videreutvikling av avdelingens fagområder
 • personalansvar for medarbeiderne i avdelingen
 • budsjettansvar for avdelingens budsjett og tilhørende aktiviteter
 • delta i divisjonens ledergruppe og inngå i lederteamet på Hamar
 • bidra til å skape sammenheng og helhet i divisjonens og direktoratets portefølje gjennom utstrakt samarbeid med avdelinger i divisjonen og i direktoratet for øvrig
 • direktoratet er i stadig utvikling og andre oppgaver enn de som er listet opp må påregnes

Kvalifikasjoner:

 • relevant dokumentert ledererfaring
 • relevant utdanning på masternivå
 • relevant erfaring med organisasjonsutvikling og digitalisering
 • kjennskap til direktoratets fagområder
 • god forvaltningskompetanse, rolle- og systemforståelse
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Personlige egenskaper:

 • analytisk med god strategisk forståelse
 • meget god til å lede, samarbeide og motivere andre til å samarbeide
 • god gjennomføringskraft
 • bruker- og utviklingsorientert
 • dyktig til å bygge tillit og skape gode relasjoner
 • personlig egnet

Vi tilbyr:

 • fast stilling som avdelingsdirektør (kode 1060), p.t kr 825.900–948.900 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes
 • en lederstilling med gode faglige utviklingsmuligheter og innflytelse på et viktig samfunnsområde
 • en virksomhet som jobber systematisk med utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • moderne og nyrenoverte lokaler i Statens hus på Hamar