Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Folkehelseinstituttet

Avdelingsdirektør

Forskning og utvikling

Vil du være med å bygge opp et kompetansemiljø innen helsefremmende og forebyggende arbeid blant barn, unge og gravide? Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å opprette og lede det nye nasjonale kompetansemiljøet for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og vi søker en engasjert, faglig sterk og motivert person til å bygge opp og lede dette miljøet.

Primære målgrupper for kompetansemiljøet er kommuner, ansatte i helsestasjons- og skolehelsetjenesten og andre relevante helse- og velferdstjenester, samt skoler og barnehager. Sekundærmålgruppen er gravide, barn, unge og deres foresatte.

En viktig lederoppgave vil være å initiere og motivere til, samt sikre gjennomføring av oppgavene som er lagt til kompetansemiljøet.
Kompetansemiljøet skal bidra til systematisk fag- og kompetanseutvikling, kompetansespredning og støtte på de tjeneste- og fagområdene helsestasjons- og skolehelsetjenesten omfatter, jf. §1 i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, samt anbefalinger i nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kompetansemiljøet skal fremme og delta i forskning i samarbeid med eksisterende fagmiljø og relevante utdanningsinstitusjoner, gjennomføre kunnskapsoppsummeringer, og bistå kommunene og tjenestene med støtte, råd, veiledning, samt evaluering og implementering av tiltak for å fremme kunnskapsbasert praksis. I tillegg skal kompetansemiljøet bidra til implementering av nasjonale løsninger for digitalisering av tjenesten.

Kompetansemiljøet skal samarbeide med relevante tjenester og fag- og kompetansemiljøer, inkludert Helsedirektoratet og utdanningsinstitusjoner. Kompetansemiljøet vil også samarbeide med andre avdelinger i FHI samt med andre nasjonale og internasjonale fag- og forskningsmiljøer.

Kompetansemiljøet skal organisatorisk forankres som en del av Folkehelseinstituttet og lokaliseres i Levanger, og den som tilsettes skal ha sitt arbeidssted i Levanger.  

Arbeidsoppgaver:

 • Etablere og videreutvikle det nyopprettede kompetansemiljøet/avdelingen i samarbeid med ansatte.
 • Fag-, personal- og budsjettansvar.
 • Utgjøre en del av områdeledergruppen ved Folkehelseinstituttet.
 • Sikre at kompetansemiljøet/avdelingen samarbeider med relevante fag- og kompetansemiljøer, inkludert Helsedirektoratet.
 • Styrke brukermedvirkning i analyse og forskning.
 • Initiere og motivere til formidling av- og faglig debatt om tilgjengelig kunnskap og forskningsbehov. 
 • Initiere og motivere til å kartlegge kunnskapsmangler/utviklingsbehov direkte i og med tjenesten.
 • Initiere og sikre at kompetansemiljøet/avdelingen inngår i tverrgående aktiviteter på instituttet, samt videreutvikling av nasjonalt og internasjonalt samarbeid.
 • Initiere og motivere til tverrfaglig forskning av høy internasjonal kvalitet og søknader om ekstern finansiering.
 • Bidra til instituttets beredskapsarbeid.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant ledererfaring og arbeidserfaring mht. oppgavene som ligger i kompetansemiljøet/avdelingen.
 • God kjennskap til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
 • Kompetanse om barn og unges psykiske og fysiske helse (klinisk eller forskning)
 • Kompetanse innen folkehelse, helsefremmende og forebyggende helsearbeid.
 • Doktorgrad og forskningsprofil med relevans for stillingen.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

I tillegg er det ønskelig med:

 • Kjennskap til offentlig forvaltning.
 • Erfaring med mediehåndtering.
 

Personlige egenskaper:

 • Interesse og engasjement for strategisk ledelse.
 • Evne til å initiere, motivere, inspirere og prioritere.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Løsningsorientert og stor gjennomføringsevne.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi tilbyr:

 • Folkehelseinstituttet er en unik arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • Vi bygger sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her er vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er hyggelige og som hjelper hverandre
 • Stilling som avdelingsdirektør og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som f. eks. trening i arbeidstiden