Detaljer


Avdelings- og prosjektkoordinator

Vi har ledig midlertidig stilling i 2 år med mulighet for forlengelse som avdelingskoordinator/ prosjektkoordinator ved Folkehelseinstituttet. Stillingen vil være i administrativ linje til Avdeling for helsefremmende arbeid, Område for psykisk og fysisk helse og ha arbeidsoppgaver knyttet til avdelingen og Senter for sykdomsbyrde.

Den som ansettes i stillingen vil ha administrative oppgaver knyttet til avdelingen, senteret og eksternfinansierte prosjekter. Det innebærer oppgaver innen plan- og økonomistyring, HR, internkontroll, lederstøtte og forskningsadministrasjon. Folkehelseinstituttet er i kontinuerlig omstilling og utvikling, noe som krever fleksibilitet når det gjelder ansvar og arbeidsoppgaver.

Avdeling for helsefremmende arbeid bidrar til å gi kunnskap om hvordan sosiale arenaer som lokalsamfunn og arbeidsliv henger sammen med helse. Det helsefremmende perspektivet, kunnskap om helseatferd og risikofaktorer samt kunnskap om og gjennomføring av evaluering av tiltak for å fremme psykisk helse i befolkningen er sentrale kompetanseområder for avdelingen. Ved Senter for sykdomsbyrde arbeides det med å gi en totaloversikt over dødelighet, sykelighet og skader i befolkningen samt faktorer som påvirker disse. Dette arbeidet skjer i tett samarbeid med Universitetet i Washington, USA. 

Søknadsfrist:
28.02.2021
Arbeidsgiver:
Folkehelseinstituttet FHI
Sted:
Bergen
Stillingstittel:
Avdelings- og prosjektkoordinator
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Midlertidig
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4342238757
Startdato:
01.04.2021
Sluttdato:
01.04.2023
Sosial deling :
 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater