Avdeling for IT-systemer Oslo søker en dyktig og nysgjerrig systemforvalter

Folkehelseinstituttet

Forskning og utvikling

Det siste året har Folkehelseinstituttet fått mer oppmerksomhet enn noen gang før. Pandemien har vist oss hvor sentral vår rolle som kunnskapsformidler i Norge faktisk er, og viktigheten av vårt samfunnsoppdrag er tydeligere enn noen gang før. Som nasjonal kompetanseinstitusjon innen blant annet internasjonal helse, psykisk og fysisk helse og smittevern vil vi bruke kunnskap for å bidra til bedre helse, både i og utenfor egne landegrenser.

Det mange ikke vet er at bak kulissene er Folkehelseinstituttet også en innovativ og kompetanserik IT-organisasjon, som skal være i front når det gjelder helsekunnskap og beredskap. Det er vi som skal  tilby en infrastruktur for fremtidens helsedata, dette stiller store krav til leveranser og effektivitet. Vi er nå i overkant av 70 personer som jobber med digitalisering i Bergen og Oslo. 

Det er vår jobb å bidra til at alle som jobber med helse og helseforskning har et kunnskapsgrunnlag som er riktig, tilstrekkelig, og lett tilgjengelig. På denne måten kan vi sikre liv og helse for hele Norges befolkning.

Vi er på utkikk etter en allsidig og engasjert IT-person, som trives i grensesnittet mellom menneske og system. Liker du utfordringer med programmering og konfigurering av systemer og være i tett dialog med brukere og interessenter rundt systemet? Da er kanskje Folkehelseinstituttet noe for deg! 

Kvalifikasjoner:

  Krav:

  • Høyere relevant utdanning fra høyskole/universitet. Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdannelse.
  • God kunnskap om SQL og programmering 
  • Kunnskap om nettverk og IT-infrastruktur 
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

  Ønsker:

  • Erfaring fra arbeid i helsesektoren 
  • Kunnskap om LabWare, Crystal Reports, Citrix,  ebXML, Starlims o.a 
  • Kunnskap om integrasjoner mot laboratorieteknisk utstyr 
  • God til å forfatte spesifikasjoner og designdokumenter 

  Personlige egenskaper:

  Vårt arbeid er teambasert så du må like å jobbe tett med andre mennesker. Det er en forutsetning at du har lett for å kommunisere med andre, flink til å lytte og respekt for andres meninger. Samtidig stilles det krav til selvstendighet, produktivitet og ansvarsfullhet. Vi ønsker å være innovative så man må kunne sette seg raskt inn i nye faglige og tekniske problemstillinger. I vårt uformelle miljø verdsettes godt humør og et positivt vesen høyt. Personlig egnethet vil bli vektlagt 

  Vi tilbyr:

  • Et fagmiljø med fokus på kontinuerlig kompetanseheving og bruk av det siste tilgjengelige av ny teknologi 
  • Dyktige medarbeidere, hyggelige kolleger og en bred kontaktflate i og utenfor Folkehelseinstituttet 
  • Stillingene er plassert som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring, og lønn etter avtale   
  • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse  
  • Fleksible arbeidstidsordninger og kortere arbeidsdager om sommeren (7 timer)
  • Mulighet for trening i arbeidstiden