Spørsmål rettes til

Grethe Karin Hoviosen
tlf: 61362970

Autorisert vernepleier / sykepleier

Stiftelsen Valdresklinikken

Sykepleie- og omsorgtjenester

Tiltredelse etter avtale, stillingsstørrelse over 70 % kan diskuteres. Turnus dag, kveld, langvakter hver fjerde helg 12,5 timer med pause.

Arbeidsområder

 • Oppfølging av pasienters helhetlige helse med din medisinskfaglige kompetanse
 • Ansvar for legemiddelhåndtering og prosedyregjennomføring
 • Delta i tverrfaglig behandlingsteam med ansvar for medisinsk oppfølging i samarbeid med lege / psykiater
 • Delta i gruppeterapi
 • Gjennomføre undervisning til pasienter
 • Være del av den helhetlige miljøterapeutiske behandlingen


Kvalifikasjoner

 • Utdanning som autorisert vernepleier eller sykepleier
 • Være 25 år eller eldre, med minimum to år relevant arbeidserfaring etter bachelorutdanning
 • Legemiddelhåndteringskompetanse
 • Erfaring fra ROP-lidelser og gruppeterapeutisk behandling er en fordel, men ikke et krav

Personlig egnethet vektlegges

 • Du er interessert i å arbeide med rusavhengige og har mot til å være til stede i samarbeidet med pasienten og hens pårørende
 • Du kan arbeide selvstendig og samtidig være i nær dialog og samhandling med kollegaer og eksternt hjelpeapparat
 • Du håndterer å arbeide under press, men kan også roe ned og balansere situasjonen når mye skjer samtidig
 • Du evner å planlegge din egen arbeidsdag og samtidig justere planene når det kreves
 • Du ønsker å bidra til at du og dine kollegaer opplever arbeidsoppgavene og felleskapet ivaretakende og meningsfullt.

Generelt

 • Behandlingstilbudet vårt avhenger av ansatte som spiller godt sammen med åpen kommunikasjon, omsorg for fellesskapet og humor
 • Alle ansatte hos oss er viktige i den helhetlige miljøterapeutiske behandlingen
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet og interesse for arbeid med rusavhengige
 • Vi har regelmessig intern veiledning og legger til rette for faglig oppdatering
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Vi kan være behjelpelig med bolig

Søkere må beherske norsk som arbeidsspråk, og god kunnskap om norsk hjelpeapparat er ønskelig. 

Søknad med CV sendes elektronisk innen 19. juni 2021 til grethe.karin.hoviosen@valdresklinikken.no

 

Spørsmål rettes til

Grethe Karin Hoviosen
tlf: 61362970