Spørsmål rettes til

Ann Heidi Bergdølmo
tlf: 32083510

AUT. REGNSKAPSFØRER/ KONTORMEDARBEIDER

Ål Regnskapskontor AS

Økonomi, regnskap og revisjon

Opplæring vil bli gitt. 

 Tiltredelse snarest. 

Søknad sendes innen 30. juni til post@aalregnskap.no eller pr. post til Sundrejordet 4, 3570 Ål

 

Spørsmål rettes til

Ann Heidi Bergdølmo
tlf: 32083510