Hardangerfjord Hotel AS

Er du vår nye assisterande restaurantsjef?

Assisterende restaurantsjef

Hotell

Du vil arbeide særs tett med restaurant- og eventsjef, og vil få mykje ansvar i den daglege drifta.

Me ser etter deg som:

  • Har lokal tilknytting, eller ynskje om å flyttetil Hardanger
  • Trives i vertskapsrolla
  • Har interesse for mat- og drikke i den spanande matdestinasjonen me bur i
  • Bryr deg om våre tilsette
  • Har relevant erfaring eller utdanning

Me kan tilby:

  • Ein spanande og utviklande arbeidsplass
  • Gode moglegheiter til å lære meir om restaurantdrift og reiselivsdestinasjonen Hardanger hjå dyktige fagfolk med lang fartstid i bransjen
  • Moglegheit for utvikling av vin- og siderkunnskapar
  • Ein arbeidsplass tett på naturen og råvara

Er dette deg eller nokon du kjenner?

Send søknad og CV til erlend.lundblad@fjordtindhotels.no og christer.oekland@fjordtindhotels.no.

Me ser også etter hovmeister og servitør.

Søknadsfrist snarast.