Assisterende fylkeslege

Statsforvalteren i Agder Avd Arendal

Offentlige tjenester og forvaltning

STATSFORVALTEREN I AGDER

Statsforvalteren har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset, og kommer innbyggerne til gode.


Helse- og sosialavdelingen har ledig fast stilling på heltid:

  • Assisterende fylkeslege

Se fullstendig utlysning på www.statsforvalteren.no/agder/ under ledige stillinger eller www.jobbnorge.no.

Søknadsfrist er 18.05.2021