• Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  27.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2022, GJERDRUM
  GJERDRUM
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4668374
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune
 • Oppdatert 14.06.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Gjerdrum kommune

Assisterende avdelingsleder ved Gjerdrum sykehjem 

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kun en halvtimes kjøring fra Oslo finner du intime og flotte Gjerdrum sykehjem. Vi søker en assisterende avdelingsleder som  framtidsrettet, modig, raus og entusiastisk, og som motiveres av tanken på å bidra til å utvikle gode tjenester i et kompetent og dynamisk arbeidsmiljø. Vi ønsker at du sammen med oss skal få Gjerdrum sykehjem til å glitre. Du har nå en unik mulighet til å være med å gjøre en forskjell, og bidra til gode dager for eldre mennesker som har behov for tjenestene vi gir ved sykehjemmet.

Gjerdrum sykehjem er en del av virksomhet for helse, mestring og omsorg. Sykehjemmet ble sertifiseres til Livsgledehjem høsten 2021.

Assisterende avdelingsleder inngår i sykehjemmets lederteam som i tillegg består av avdelingsleder og fagutviklingssykepleier. Sykehjemmet består av 41,49 årsverk fordelt på 3 sengeposter, kjøkken, vaskeri og dagsenter for eldre. Vi har heltidskulturturnus som hadde oppstart april 2022, og har kurs og kompetanseplan pluss fagdager og personalmøter innlagt i turnusen.

Vi søker deg som har ledererfaring, og kan vise til gode resultater både fra økonomi- og omstillingsarbeid.

Arbeidsoppgaver:

Vi på Gjerdrum sykehjem trenger en stabil, tydelig og omsorgsfull assisterende avdelingsleder i lederteamet.
Assisterende avdelingsleder er avdelingsleders stedfortreder i dennes fravær.

Faglig ansvar
Assisterende avdelingsleder skal bidra til at det helhetlige tjenestetilbudet i avdelingen blir ivaretatt.

Dette innebærer blant annet å sammen med avdelingsleder:

 • sørge for at avdelingen og dens ansatte til en hver tid gir tjenester i tråd med gjeldende lover og forskrifter
 • interne rutiner
 • gjennomfører internkontroller
 • utarbeider handlingsplaner
 • kurs- og kompetanseplaner
 • er ansvarlig for gjennomføring og kontinuitet av Heltidsvalget og for resertifisering til Livsgledehjem. 

Personalansvar
Avdelingsleder har i samarbeid med assisterende avdelingsleder personalansvar for 41,49 årsverk.Assisterende avdelingsleder skal i samarbeid med avdelingsleder bistå til å:

 • Ivaretagelse av ansatte
 • skape en kultur som fremmer kvalitet, samhold og arbeidsnærvær vil være sentrale faktorer knyttet til HMS og personalansvar.
 • sørge for at avdelingen følger opp, og gir systematisk opplæring i gjeldende rutiner og systemer til nyansatte.
 • sørge for veiledning og rådgivning til alle ansatte, studenter, elever og lærlinger.
 • si sykefraværsoppfølging etter gjeldene regler og interne rutiner i kommunen.
 • gjennomføre personalmøter minimum en gang i måneden.
 • sørge for god informasjonsflyt i avdelingen, slik at ansatte holdes oppdatert til enhver tid. Samt sørge for at nødvendig forbedringsarbeid gjennomføres.

Økonomiansvar
Assisterende avdelingsleder skal bistå med å forvalte avdelingens midler på en god og forsvarlig måte til beste for arbeidsgiver, beboere og ansatte, i tråd med virksomhetens økonomiske føringer.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier.
 • Videreutdanning eller master i ledelse er ønskelig.
 • Kunnskap og erfaring knyttet personalforvaltning.
 • God kjennskap til turnusplanlegging og økonomisk styring .
 • Ledererfaring fra tilsvarende arbeid.
 • Søker må kunne vise til gode resultater i lederrollen fra tidligere arbeid.
 • Gode IKT-kunnskaper.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper:

Vi søker deg som:

 • Har evne til fleksibilitet og til selvstendig arbeid under press.
 • Er ansvarsbevisst, pålitelig og lojal.
 • Har en solid forståelse for rammebetingelsene som en offentlig leder må forholde seg til.
 • Er en god rollemodell som oppmuntrer til dialog og samarbeid. Samt har evne til å motivere og inspirere medarbeidere.
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Er tillitsskapende med høy integritet.
 • Har evne til målrettet, systematisk og metodisk arbeid, og ser helheten for avdelingen og virksomheten.

Personlig egnethet for stillingen vektlegges

Vi tilbyr:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Samarbeid med faglig dyktige kolleger.
 • Stillingen avlønnes etter tariff.
 • Gode pensjonsordninger.

Før tiltredelse må det legges frem politiattest i tråd med Lov om Helsepersonell m.m. (helsepersonelloven) §20a og Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m §5.4 (helse og omsorgstjenesteloven). 

Søknad sendes elektronisk via kommunens hjemmeside www.gjerdrum.kommune.no. Søknader som ikke leveres elektronisk, vil ikke bli tatt med i vurderingen.
Gjerdrum kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden offentliggjøres.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med ved eventuelt intervju. Referanser må oppgis. 

 

 • Bedrift
  Gjerdrum kommune
 • Søknadsfrist
  27.06.2022
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  2022, GJERDRUM
  GJERDRUM
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4668374
 • Se her for andre jobber fra Gjerdrum kommune
 • Oppdatert 14.06.2022