Assisterende avdelingsdirektør

Statsforvalteren i Agder Avd Arendal

Offentlige tjenester og forvaltning

Helse- og sosialavdelingen har ledig 100% fast stilling som assisterende avdelingsdirektør.

Avdelingen utfører arbeidsoppgaver på vegne av flere departementer, i hovedsak Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Assisterende avdelingsdirektør utgjør sammen med avdelingsdirektøren / fylkeslegen avdelingsledelsen, og er dennes alminnelige stedfortreder.

Avdelingen har for tiden 32 medarbeidere og er sammen med resten av embetet lokalisert i nye lokaler på Fløyheia i Arendal.


Arbeidsoppgaver

 • Internledelse og oppgavefordeling.
 • Administrative oppgaver tillagt avdelingen.
 • Sammen med avdelingsdirektør jobbe med utvikling og strategisk tenkning.
 • Kontakt med oppdragsgiverne (Statens helsetilsyn, Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet), og samarbeidspartnere internt og eksternt.
 • Saksbehandling og veiledning innenfor avdelingens fagområder.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå fra høyskole-/universitet fortrinnsvis innen en av våre fagsøyler som jurist, eller helse- eller sosialfaglig utdanning.
 • Tilleggsutdanning innen ledelse er ønskelig.
 • Ledererfaring og gode lederegenskaper.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning innenfor helse- og/eller velferdstjenestene.
 • God kompetanse i prosjekt- og implementeringsarbeid.
 • God skriftlig- og muntlig fremstillingsevne på norsk er et krav.


Personlige egenskaper

 • Resultatorientering, utholdenhet og beslutningsevne.
 • Evne til å bygge gode samarbeidsrelasjoner og robuste nettverk.
 • Gode muntlige kommunikasjonsegenskaper og en tydelig budbringer for god kvalitet i tjenestene.
 • Evne til å inspirere og engasjere andre.
 • At du er målrettet, og har en effektiv og strukturert arbeidsstil.
 • At du er løsningsorientert, fleksibel og omstillingsdyktig.

Vi legger vekt på personlige egnethet, og forventer stå-på-vilje, og at du er villig til å gi av deg selv både faglig og sosialt. Søkerne vil bli vurdert ut fra personlige egenskaper, formell kompetanse og praksis.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende stilling i et fellesskap med fokus på å styrke kvalitet og pasient- og brukersikkerhet.
 • Avlønning som assisterende direktør, stillingskode 1061, brutto lønn pr. år kr. 607 700 – 715 900, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes, avhengig av kvalifikasjoner.
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse. Det trekkes 2 % av lønnen til innskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Et godt faglig fellesskap i et kompetent og tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Statsforvalteren har innført sommertid og fleksibel arbeidstid for de ansatte.
 • Nye moderne kontorer sentralt i Arendal.

Søkerne vil bli vurdert ut fra kvalifikasjoner og praksis. De første 6 månedene anses som prøvetid.

Vi ønsker i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi har derfor et mål om å oppnå en balansert kjønns- og alderssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi legger arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen

 • avdelingsdirektør / fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen tlf 37017500 / 90045994
 • administrasjonsdirektør Gunhild Goderstad, tlf. 95 92 92 30

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden, "søk her". Relevante vitnemål og attester må følge søknaden.
Søknadsfrist: 20.6.2021

Søkere som ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste må begrunne dette. Vi varsler søkeren dersom vi ikke tar til følge ønske om reservasjon.

Om arbeidsgiveren

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvaret for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode.

Statsforvalteren er også et viktig bindeledd mellom kommunale og sentrale myndigheter, og kan spille inn viktige saker fra kommunesektoren til sentrale styresmakter.