Ledig stilling

Utlendingsdirektoratet

Assisterande nettredaktør - UDI kommunikasjon

Offentlig forvaltning

UDI kommunikasjon har 27 fast tilsette. I tillegg til ulike digitale løysingar har vi mellom anna ansvar for brukardialog, mediehandtering, arrangement, tolking og omsetting, språk og profil. Dei nettbaserte kanalane våre er i sterk vekst, og vi opprettar no eit smidig utviklingsteam for udi.no.

Til å ta ansvar for dagleg drift og vedlikehald av udi.no, når nettredaktøren skal prioritere utvikling, treng vi ein assisterande nettredaktør (webredaktør). Du vil ha fleire kollegaer i nettredaksjonen som bidreg med innhaldsproduksjon og publisering. Udi.no er tett knytt opp mot andre nettløysingar, og du vil samarbeide med dei som har ansvar for desse. Du vil og ha eit nært samarbeid med fagavdelingane våre og den tilhøyrande telefontenesta.

Kvalifikasjoner:

 • relevant høgare utdanning
 • minimum 3-4 års relevant erfaring, gjerne frå ein større nettstad
 • erfaring med å gi råd og opplæring i nettarbeid
 • du må skrive godt og forståeleg (klarspråk) både på norsk og engelsk 
 • du har erfaring med å skrive innhald til ulike målgrupper
 • du har gjerne kjennskap til interaksjonsdesign og innhaldsdesign
 • det er ein fordel om du er ein erfaren brukar av Episerver
 • det er og ein fordel om du kan skrive på nynorsk, men ikkje ein føresetnad

Personlige egenskaper:

 • du er løysingsorientert og samarbeider godt med andre
 • du er strukturert og har god gjennomføringsevne
 • du er fleksibel og arbeider godt både sjølvstendig og i team
 • du har god forståing for UDIs rolle og samfunnsoppdrag

Vi tilbyr:

 • spennande jobb med ein nettstad som er viktig for brukarane
 • godt arbeidsmiljø i ein velfungerande nettredaksjon
 • eit miljø med høgt fagleg nivå innan brukarkommunikasjon
 • ein organisasjon som satsar på nettbaserte løysingar
 • fleksibel arbeidstid

Stillinga blir lønna som seniorrådgivar i lønnsspennet 648.700 kr til 746 900 kr. For særleg godt kvalifiserte søkjarar kan lønna vurderast ut over dette. To prosent trekk til Statens pensjonskasse sikrar deg gode ordningar for pensjon, lån og forsikring.

Utlendingsdirektoratet legg vekt på mangfald, og vi vil oppfordre alle som er kvalifiserte til å søkje hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpassar arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentleglova kan namnet ditt som søkjar bli offentleggjort sjølv om du har bede om å ikkje bli oppført på søkjarlista. Du vil i så fall bli varsla.

Berre kandidatar som søkjer via WebCruiter vil bli vurdert for stillinga. WebCruiters CV og søknadsfelt må fyllast ut sjølv om du legg ved søknad/CV i eige format i tillegg. Du må hente vedlegg frå vitnemålsportalen i søknadsprosessen i Webcruiter. Ved utdanning frå utlandet må du legge ved godkjenning frå Nokut.