Detaljer

 • Bedrift
  Sigdal kommune
 • Søknadsfrist
  15.04.2020
 • Sted:
  PRESTFOSS
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  PRESTFOSS
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2842981
 • Se her for andre jobber fra Sigdal kommune

Assistenter i skole fra 01.08.2020

 "I Sigdal kan du skape no' sjøl" Visjonen beskriver initiativ, entreprenørskap, engasjement og skaperkraft i Sigdalssamfunnet. Det bor ca. 3 500 innbyggere i Sigdal, og i tillegg er det 4 500 hytter. Sigdal ligger midt i Buskerud. Avstanden til Drammen, Kongsberg og Hønefoss er 6 mil. Vi har godt utbygde barnehager, gode oppvekst-vilkår, et rikt organisasjons- og kulturliv og gode muligheter for friluftsliv hele året. Som organisasjon ønsker vi å være resultatretta, åpne og serviceinnstilt, og vil utvikle kreative medarbeidere.

I skolenes kvalitetsplan «Den gode skole - en skole for framtida.» og kvalitetsplanen for SFO «Den gode dagen» er trygghet, inkludering, mestring sentrale begreper.

Fra 01.08.2020 har Sigdal kommune ledig et antall stillinger i SFO og som assistent i skolen, vikariater.

SFO skal være med på å utvikle et godt læringsmiljø, og skal støtte skolen, i arbeidet med å bygge opp under læringsprosessene. Det skal arbeides systematisk og kunnskapsbasert.

Barnas dag skal være preget av tydelige grenser, og regler som gjennomgående bør være de samme, i skole og SFO. De grunnleggende ferdighetene som skal vektlegges i alle fag, må også vektlegges i SFO. Personalet må stimulere elevene til å uttrykke seg muntlig, til å lese, skrive og regne. Gjennom leik og andre aktiviteter, får barna felles opplevelser og erfaringer. Dette gir grunnlag for kultur­forståelse, kommunikasjon og utvikling av begreper, samt muligheter for å uttrykke følelser og meninger.

Sosial kompetanse er en grunnleggende forutsetning for at barn skal oppleve sosial mestring, og det er en positiv sammenheng mellom sosial kompetanse og skolefaglige prestasjoner. SFO er en viktig sosial arena. Skolens arbeid med sosial kompetanse, videreføres også her. For å sty­rke barn og unges sosiale kompetanse, må det settes fokus på målrettet og systematisk arbeid med å lære sosiale ferdigheter.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Ha oversikt over, og omsorg for, den enkelte elev og hele gruppa
 • Ha god kontakt med foreldrene i hente og bringe situasjon
 • Sørge for et godt miljø og gjennomføre tiltak
 • Holde seg faglig oppdatert og samarbeide med kollegaer
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter av høy kvalitet og med god progresjon.
 • Inngå i, og bidra i, skolens utviklingsarbeid og lærerteam ved skolene.
 • Delta på foreldremøte om ønskelig

Kvalifikasjoner: Barne- og ungdomsarbeider, eller annen relevant utdanning/realkompetanse.

Du bør ha barne- og ungdomsarbeiderutdanning og kunnskap om læreplanverket (spesifiser utdanning og antall studiepoeng i søknaden) I tillegg er det positivt om du kan vise til praksis. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Henvendelse om stillingene kan rettes direkte til skolene ved rektor: Nerstad skole: 99 38 44 67, Prestfoss skole: 90 96 23 80, Eggedal skole:  98 69 03 15, Sigdal ungdomsskole: 90 64 42 25 eller til skolekontoret på tlf. 41 58 60 51.

For ansettelse i skolen kreves gyldig politiattest. Ikke eldre enn 3 måneder gammel attest fremlegges før tilsetting, jfr. Opplæringsloven 10-9 og forskrift 15. (Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal ikke legges ved søknaden!) Søkere må merke av i søknaden hvilke(t) skoleslag de ønsker å søke stilling i. Ønskes en bestemt skole, kan det også avmerkes. Legg ved CV.
Denne utlysningen gjelder for de stillinger som måtte bli ledige for skoleåret 2020/2021, med oppstart 1.august 2020. Vi ønsker deg velkommen som søker til Sigdalskolen - en skole/SFO i utvikling!