Detaljer

 • Bedrift
  Aukra kommune
 • Søknadsfrist
  20.10.2020
 • Sted:
  AUKRA
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AUKRA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3198607
 • Se her for andre jobber fra Aukra kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Assistent/barne- og ungdomsarbeidar, 50 % fast stilling, Julsundet skole

Er du glad i å arbeide med barn og motivere dei til å meistre skolen? Julsundet skole har ledig fast stilling i inntil 50% som barne- og ungdomsarbeidar/assistent i skole- og SFO.

Vi søker etter barne- og ungdomsarbeidar/assistent med fagbrev som har følgande kvalifikasjonar og eigenskapar:
Er strukturert og har ei positiv haldning
Er fleksibel utviklingsorientert og løysingsorientert
Har erfaring og interesse for arbeid med elevar individuelt og i gruppe
Kan delta i arbeidslivsliknande fag og aktivitetar
Er engasjert og opptatt av barn si utvikling og moglegheiter
Er god på samhandling og på bygging av relasjonar
Trivast med å vere kreativ og utviklande saman med elevane
Ryddig, punktleg og påliteleg og trivast med ein travel kvardag
God på å planleggje og iverksette aktivitetar
Erfaring med utfordrande åtferd
Har god datakunnskap og erfaring i bruk av data som arbeidsverktøy
Kan bruke nynorsk som målform

Å vere personleg eigna blir tillagt stor vekt

Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vere
Følgje opp enkeltelevar med behov for fagleg og sosial støtte gjennom heile skolekvardagen.
Høyre til i laget rundt eleven med pedagog/ barne- og ungdomsarbeidar og assistent.
Delta i tilrettelegginga innanfor handlingsrommet og toleransevindauget eleven har.
Støtte elevane med behov for ein til ein oppfølging og arbeid i mindre grupper.
Samarbeide tett med pedagog om tilrettelegging og gjennomføring av spesialundervisning.
Elles arbeide i laget rundt elevane med kontaktlærar, faglærar barne- og ungdomsarbeidar og assistent

Vi tilbyr
Gode pensjons- og forsikringsordningar.
Kommunale tilsetjingsvilkår og løn etter tariff.
Stønad frå eige fond for etter- og vidareutdanning.
Flyttegodtgjersle etter kommunalt regelverk.

Fagbrev på jobb
Dersom søkarar ikkje har fagbrev, men har nok praksis kan er det eit ønskje at den som tilsetjast tek fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar

Særskilte krav
Det vert stilt krav om politiattest ved tiltreding.

Søknad sendast
Aukra kommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du fyller ut elektronisk søknadsskjema via funksjonen "Søk på stilling"