Detaljer

Spørsmål rettes til

Marianne Kleimann Sevåg
tlf: 77 68 25 61


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Pedagog

Steinerbarnehagen i Tromsø søker pedagog i 100% stilling fra senhøsten/desember 2019. 

Vi søker en barnehagepedagog, helst med steinerpedagogisk bakgrunn, og gjerne en som liker å være virksom, synge og fortelle. Vi ønsker en tydelig voksen som legger vekt på å være et godt forbilde for barna. Videre må du ha gode samarbeidsevner og være ansvarsbevisst.Du må være lojal, positivt innstilt, fleksibel og inkluderende. Våre ansatte skal være forbilder for barna og må derfor være med på praktisk arbeid både ute og inne. Du må ha gode norskkunnskaper. Vi foretrekker søkere med steinerpedagogisk bakgrunn eller med interesse for pedagogikken. Steinerbarnehagen ønsker å opprettholde kjønnsbalansen i personalgruppen, vi oppfordrer derfor også menn til å søke.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

VI TILBYR:

Tarifflønn og et trivelig arbeidsmiljø med engasjerte foreldre og motiverte kollegaer.

Vi har et tre timer langt personalmøte ca. annen hver torsdag etter stengetid. Møtetid avspaseres romjul og påske.

Kontakt Marianne Kleimann Sevåg

Søknad sendes pr.epost/ post: 

styrer@steinerbarnehagentromso.no 

Steinerbarnehagen i Tromsø
Kveldrovegen 17b
9007 Tromsø


 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater