Næringslivets Hovedorganisasjon

Regiondirektør, NHO Arktis

Foreninger og forbund - Arbeidsgiverforeninger, Medlemsorganisasjoner

NHO Arktis har mer enn 2000 medlemsbedrifter, og er regionskontor for alle medlemmer i Troms og Finnmark samt Svalbard. Kontoret har åtte ansatte i Tromsø, , Vadsø og Alta. Regionskontorets oppgaver er bl.a. å drive opinionsskapende arbeid og påvirke lokale og regionale myndigheter i tett dialog med medlemsbedrifter. Målet er å sikre gode rammevilkår og forutsigbarhet slik at våre medlemmer og næringslivet som helhet blir mer konkurransedyktige og lønnsomme. Vår nåværende regiondirektør fratrer tidlig i høst. Vi søker derfor etter en ny

REGIONDIREKTØR,  NHO Arktis.

NHO Arktis omfatter Troms og Finnmark, i tillegg til Svalbard. Det er en region med store avstander, variert arbeidsliv, rike naturressurser og et næringsliv i rivende utvikling. I tillegg har regionen felles utfordringer med fraflytting og kompetansebrist.

Vi søker etter deg som har visjoner for næringslivet, får gjennomført beslutninger, liker å være ute hos bedriftene, trives i politiske miljøer og er en god leder for medarbeiderne ved regionkontoret. En viktig del av regiondirektørens oppgaver er å sørge for tett og god dialog med NHOs medlemmer i regionen, styrke samarbeidet med relevante målgrupper og å jobbe for at vi øker antallet medlemsbedrifter i NHO-familien. 

Les fullstendig utlysningstekst HER.