Ledig stilling

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Aspirant

Brannvesen

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT) er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Indre Fosen, Rennebu og Oppdal kommuner. TBRT’s visjon er trygghet for alle – hver dag. Vi har nå behov for flere ansatte i beredskapsavdelingen i Trondheim.

Arbeidsoppgavene vil bestå av vaktberedskap, brannbekjempelse og arbeid ved andre ulykker, drift og vedlikehold av utstyr, øvelser og annet.

 Vi ønsker allsidige vaktlag med en bred sammensetning og søker derfor spesielt etter:

 • Personer med minoritetsbakgrunn, ulike språk og kulturer
 • Kvinner
 • Erfaring og kompetanse innen bærekraft
 • Erfaring og kompetanse innen innovasjon
 • Erfaring og kompetanse innen teknologi

 

Krav til kvalifikasjoner: 

Kvalifikasjoner må være oppfylt på søknadstidspunkt dersom ikke annet er angitt. 

 • Må ha holdninger som er forenelige med TBRT’s verdier. 
 • Førerkort klasse B i minimum 2 år sammenhengende. 
 • Må kunne fremskaffe tilfredsstillende politiattest ved tilbud om stilling. 
 • Må kunne fremskaffe godkjent helseattest (ikke eldre enn 6 mnd) på testene. 
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig. 
 • Må være svømmedyktig. 
 • Må være fysisk og psykisk skikket, herunder ha god høydetoleranse og ikke klaustrofobi.
 • Generell studiekompetanse eller fagbrev. Yrkeserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Arbeidserfaring etter endt utdanning, tilsvarende 4 års 100% stilling, stilles som ett minimum.

Det vil også bli lagt vekt på personlige egenskaper som løsningsorientert, samarbeidsevne og interesse i utvikling.  

Beredskapstjenesten er organisert med skiftordning fordelt på fire brigader, der arbeidstiden gjennomsnittlig er 42 timer pr. uke. 

Aspiranter som tilsettes følger et utdanningsløp og forplikter seg til å gjennomføre yrkesutdannelsen som kreves for å bli brannkonstabel. Utdanningsløpet innebærer to års systematisk internopplæring som avsluttes med grunnkurs for heltidspersonell i regi av Brann og redningsskolen I TBRT vil aspirantene få internopplæring på dagtid i 3 måneder. I og med at dette er opplæringsstillinger, vil ikke søkere som har gjennomført lignende opplæring/utdanning tidligere bli tatt med videre i prosessen.

 

Alle som får tilbud om stilling, forplikter seg til å ta førerkort klasse C innen prøvetiden på 6 måneder. Kurset tas på fritiden for egen bekostning.

Stillingene som aspirant avlønnes pr 01.05.2023 mellom kr. 351.200, - og kr. 457.300, - pr år ut fra oppnådd lønnsansiennitet. Etter tre måneder vil aspirantene bli lønnet som fagarbeider, som avlønnes pr 01.05.2023 mellom kr. 415.300, - og kr 487.300, - pr år. I tillegg kommer tariffestet tillegg på kr. 128.822,- pr år når aspirantene går inn i skiftordning.

 

Et antall søkere vil bli innkalt til seleksjonsdager med testing i uke 44. Intervju vil foregå i uke 45. For mer informasjon: www.tbrt.no.