Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Larvik kommune

Arkivmedarbeider

Offentlig forvaltning

Larvik kommune søker nå en erfaren og engasjert medarbeider med spesiell interesse for bortsettings-/fysiske arkiver. Arbeidet er en 100 % prosjektstilling inntil 3 år. Stillingsstørrelse kan diskuteres.

Vi ønsker oss en medarbeider som i tett samarbeid med vårt arkivdepot IKA Kongsberg og kommunens arkivleder kan bidra til å ordne, katalogisere og avlevere bortsatte, eldre og avsluttede arkiver ute i våre virksomheter. Du må derfor ha kompetanse i, og interesse for forskjellige typer arkivmateriale, både administrativt arkiv og rettighetsdokumentasjon. Du må også kunne bidra til å utarbeide og revidere styrende dokumentasjon på dette området i kommunen, slik som plan for ordning og listeføring av papirarkiver. Stillingen er tilknyttet Dokumentsenteret, og du må også regne med oppgaver knyttet til daglig drift (posthåndtering, journalføring og kvalitetssikring).  

Dokumentsenteret er ansvarlig for å levere gode digitale post- og arkivtjenester til hele Larvik kommune. Dette gjør vi i tett dialog med ansatte slik at de opplever Dokumentsenteret som en ressurs som understøtter kommunens arbeidsprosesser og oppgaveportefølje. Dokumentsenteret er organisert i tjenesteområdet Organisasjon og innovasjon. Avdelingen er for tiden bemannet med en avdelingsleder i tillegg til 7 dedikerte og dyktige medarbeidere. 

Kvalifikasjoner:

  • Vi krever relevant utdanning på minimum bachelornivå. Har du særlig relevant praksis og erfaring kan utdanningskravet fravikes.
  • Du har erfaring og  kunnskap om det regelverket som gjelder for håndtering av bortsettingsarkiver slik som bevarings- og kassasjonsbestemmelser. 
  • Du har god kjennskap til relevant lovverk herunder arkivloven med forskrifter, offentlighetsloven, forvaltningsloven, og bestemmelser om taushetsplikt og sensitive personopplysninger. 
  • Larvik kommune bruker ACOS Websak som sak- og arkivsystem, og vi vektlegger erfaring med websak.
  • Du må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig på norsk.
  • Det er ønskelig med prosjektledererfaring, eller erfaring med større prosjekter innenfor fagfeltet.
  • Du må ha førerkort klasse B og mulighet for å disponere egen bil.

Personlige egenskaper:

  • Du har høy grad av integritet.
  • Du er selvstendig, systematisk, nøyaktig og har god ordenssans.
  • Du er opptatt av å dele kompetanse og erfaringer med kollegaer.

Vi tilbyr:


Annet

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!

Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger av avtaler, reglementer og lover. Larvik kommune ser mangfold som en styrke, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Før du tiltrer må du fremvise politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.