Detaljer

 • Bedrift
  Kristiansund og Nordmøre havn IKS
 • Søknadsfrist
  Fremtidig utlysning
 • Sted:
  KRISTIANSUND N
 • Antall stillinger:
  1
 • Bransje:
  Samferdsel og infrastruktur
 • Utdanningskrav:
  kompetanse
 • Arbeidserfaring:
  kompetanse
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  KRISTIANSUND N
 • Land:
  Norge
 • karriere-kode:
  598780

Arkitekt

Dette er en fremtidig jobbmuliget som forteller noe om hvilken kompetanse som finnes i bedriften. Den kan ikke søkes på nå, men du kan legge igjen et HINT for å vise din interesse.

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS sitt formål er å sørge for rasjonell havnedrift gjennom effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, og forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

Virksomhetsområder for KNH

1. Forvaltning iht. havne- og farvannsloven
Ansvar for kommunale kaianlegg
Ansvar for farleden
Saksbehandling
Innkreving av gebyr og avgifter
Registrering av trafikk
Føring av statistikk
Tilsynsansvar

2. Forretningsmessig drift
Utleie av fast eiendom
Konsulenttjenester
Drift av private kaianlegg
Utleie av maskiner /utstyr
Deltagelse i andre selskaper