• Bedrift
  Aremark kommune
 • Søknadsfrist
  07.04.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1798, AREMARK
  AREMARK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5641798
 • Se her for andre jobber fra Aremark kommune
 • Oppdatert 20.03.2024
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Aremark kommune

Arealplanlegger

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomheten for plan, miljø og byggesak håndterer et bredt spekter av oppgaver, inkludert behandling av bygge- og delesaker, arealplanlegging, forvaltning av forurensning og spredte avløpssystemer, geodata, matrikkelføring, landmåling, samt administrasjon av jord- og skogbruk, miljø- og klimaspørsmål, viltforvaltning, friområder og friluftsliv, og bidrar også til næringsutvikling og turisme. Det er «kort vei» på tvers av virksomhetene og vi samarbeider ofte svært tett med tilgrensende fagområder. 


Virksomheten har 5 ansatte. I tillegg har vi 3 medarbeidere som deler sin arbeidstid mellom Aremark kommune og Marker kommune. 

Aremark kommune søker nå etter en medarbeider som skal arbeide med saksbehandling innen arealplanlegging, bygge- og delesaker. Vi står ovenfor et stort arbeid i tiden fremover, med blant annet rullering av samfunnsdelen og arealdelen til kommuneplanen. I tillegg har vi mottatt planinitiativ for 3 vindkraftutbyggingsprosjekter. Dette er en unik mulighet for deg som ønsker å ha en nøkkelrolle knyttet til utvikling av kommunens arbeid og tjenester innenfor disse fagområdene. For deg som også har erfaring med utarbeidelse av reguleringsplaner ink tegning av plankart, mulighetsstudier og utredningsarbeid, kan det også være relevant for kommunen å utnytte denne kompetansen i forbindelse med egne stedsutviklingsprosjekter. For den rette kandidaten kan det også bli aktuelt å tillegge arbeidsoppgaver innen forurensning og spredte avløp.


Stillingens ansvarsområder:

Arealplanlegging: 

 • Være kommunens hovedressurs knyttet til arealplanlegging og være oppdatert på forventninger, retningslinjer, planbestemmelser mv fra nasjonale, regionale og kommunale myndigheter av betydning for kommunen.
 • Saksbehandling av reguleringsplaner.
 • Arbeid knyttet til arealdelen og samfunnsdelen til kommuneplanen og planstrategi.
 • Deltakelse i øvrig planarbeid ved behov, eksempelvis temaplaner, folkehelsearbeid, overordnet ROS- og beredskapsplanlegging mv.
 • Delta i nasjonale, regionale og interkommunale prosjekter og samarbeid, herunder bl.a. Regionalt planforum, Osloregionen IPR mv.
 • Deltakelse i kommunens stedsutviklingsprosjekter for søkere med erfaring innen utarbeidelse av reguleringsplaner inkludert plankart, mulighetsstudier og utredningsarbeid.

Bygge- og delesaksbehandling:

 • Saksbehandling av bygge- og delesaker, herunder også dispensasjonssaker og avholdelse av forhåndskonferanser.

Forurensning og spredt avløp:

 • For kandidater med kompetanse innen fagfeltet, kan det også bli vurdert oppgaver relatert til miljøforurensning og håndtering av avløpssystemer i spredt bebyggelse, herunder eksempelvi
  • Behandle søknader knyttet til private avløpsanlegg
  • Gjennomføre tilsyn og kontroll, skrive pålegg om utbedring og oppfølging
  • Oppfølging av slamtømming av private avløpsanlegg

Øvrig:

 • Forberedelse av saker til politisk behandling
 • Publikumsveiledning
 • Den som tilsettes må påregne at andre arbeidsoppgaver kan bli lagt til stillingen.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på bachelor- eller masternivå.
 • Annen relevant utdanning kombinert med relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring innen ett eller flere av stillingens arbeidsområder, fortrinnsvis innen arealplanlegging, saksbehandling av delesaker eller spredt avløp.
 • Nyutdannede med interesse for faget og ønske om bratt læringskurve er også velkomne til å søke.
 • Førerkort klasse B er et krav
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt 

Personlige egenskaper:

 • Du er selvstendig, løsningsorientert, fleksibel, systematisk og serviceinnstilt
 • Du må ha god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Du må ha gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi tilbyr:

 • Lønn og pensjon etter gjeldende avtaleverk
 • Utfordrende, spennende og allsidige arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et raust arbeidsmiljø

Generelle betingelser:

 • Pliktig medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2 % 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatt skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Søknad sendes elektronisk. Intervjuer gjennomføres fortløpende. 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 • Bedrift
  Aremark kommune
 • Søknadsfrist
  07.04.2024
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1798, AREMARK
  AREMARK
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5641798
 • Se her for andre jobber fra Aremark kommune
 • Oppdatert 20.03.2024