Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nærøysund Kommune

Arealplanlegger

Offentlig forvaltning

Enhet for plan/byggesak inngår i ansvarsområdet Teknisk, som består av enhetene kommunalteknikk, byggdrift, plan/byggesak, prosjektoppfølging, eierskapsutvikling og brann.
 
På grunn av høy aktivitet og en positiv utvikling i regionen, har kommunen behov for å styrke kapasiteten innen planlegging og ønsker å styrke laget med deg som har erfaring innen, ev.  er nyutdannet innen arealplanlegging. Som arealplanlegger vil du få mulighet til å påvirke utviklingen av en kommune som står overfor store og spennende utfordringer i årene som kommer. Etter vedtak av ny samfunnsplan for Nærøysund i 2021, er arbeidet med overordna arealplan for hele kommunen i gang. Det er også planlagt oppstart av kommunedelplan for Rørvik, et arbeid arealplanlegger blir sterkt involvert i. 


Arbeidsoppgaver
 • - Utvikling av kommunale arealplaner
 • - Saksbehandling av private reguleringsplaner
 • - Stedsutvikling
 • - Prosjekt og prosessledelse innenfor ansvarsområdet
 • - Andre oppgaver som hører inn under arbeidsområdet til Teknisk
 • - Stillingens arbeidsoppgaver vil bli forsøkt tilpasset den erfaring og kompetanse som aktuelle kandidater vil bringe med seg

Kvalifikasjoner
 • - God kjennskap til relevant lovverk, og god evne til å oppdatere seg og sette seg inn i endringer
 • - Digital kompetanse og interesse
 • - God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • - Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • - Relevant utdannelse fra universitet/høgskole, som arealplanlegging/by- og regionplanlegging, arkitekt- eller - landskapsarkitektutdannelse. Vi kan også åpne opp for annen relevant utdanning.

Personlige egenskaper
 • - Kunne arbeide godt både selvstendig og i fellesskap med andre
 • - Strukturert, med evne til å prioritere mellom ulike oppgaver 
 • - Ønske om å bidra til å utvikle den nye kommunen
 • - Serviceorientert

Vi tilbyr
 • - Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • - Et aktivt faglig miljø
 • - God pensjonsordning i KLP
 • - Fleksibel arbeidstid
 • - Behjelpelig med bolig og ev. barnehageplass
 • - Lønn etter avtale