Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

ARBEIDSLEIAR NETT 

NRK Møre og Romsdal søkjer arbeidsleiar i fast stilling til redaksjonen i Ålesund

Arbeidsoppgåver
 • Bidra i det daglege nyheitsarbeidet som arbeidsleiar
 • Coache reporterar fram til ferdig produkt
 • Finne og lage nettsaker frå Møre og Romsdal og presentere dei for eit nasjonalt publikum
 • Jobbe fram eigne nyheitssaker
 • Stillinga inneber arbeid i turnus med kveld- og helgevakter
Kvalifikasjonar
 • Erfaring med arbeidsleiing i ein nyheitsredaksjon er ein fordel
 • Dokumentert nettkompetanse
 • Godt utvikla nyheitsteft og nyheitsinteresse
 • Høgt etisk medvit
 • Sikkert språk og god formidlingevne
 • Kjennskap til kva som skal til for at ein reportasje blir lest/høyrt og delt
 • Søkjaren må ha sertifikat
Vi tilbyr
 • Sjanse til å nå fram med lokale historier til eit nasjonalt publikum
 • Ein jobb i eit interessant dekningsområde
 • Varierte og spennande arbeidsoppgåver
 • Eit inkluderande og innovativt arbeidsmiljø
 • NRK Møre og Romsdal flyttar inn i nye og moderne lokale i sentrum av Ålesund våren 2021
 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater