Detaljer

 • Bedrift
  Havyard Group ASA
 • Søknadsfrist
  31.12.2020
 • Sted:
  FOSNAVÅG
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Maritime Industri / Service
 • Utdanningskrav:
  Ønskelig
 • Arbeidserfaring:
  Ikke påkrevet
 • Ønsket Språk:
  Norks, Engelsk
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  Herøy
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  1690324
 • Se her for andre jobber fra Havyard Group ASA

Spørsmål rettes til

Guro Aksnes
HR Manager
tlf: 976 14 968


Åpen søknad / Open application

Havyard Group ASA er et kunnskapsbasert marint og maritimt-teknologi selskap som leverer innovativ og bærekraftig teknologi til sjøs og til land, innen sjømat, energi og transport. Vi fokuserer på å ha den beste kompetansen i alle våre segmenter.

Vår visjon “Change Our Industry” er vår drøm. Vi er overbevist om at de som er modige nok til å tro de kan endre bransjen, er de som bil lykkes. Vårt fokus er miljø, sikkerhet og funksjonalitet, og gjennom å levere produkter av høy kvalitet, vil vi nå vår drøm.

Ship Design & Solutions
Ship Design & Solutions, leverer skipsdesign og systempakker for toppmoderne skip innen våre segment, sjømat, energi og transport.

Shipbuilding technology
Ship building technology, leverer skip fra eget verft og støtte til bygging av Havyard Design™ på verft over hele verden.

Power & Control
Power & Control, er en komplett leverandør fra bro til propell, med ekspertise innen elektriske og hybride fremdriftssystemer, styringssystemer og integrert navigasjons systemer for det globale marinmarkedet.

HVA VI TILBYR VÅRE MEDARBEIDERE

I Havyard har vi fokus på personlig og faglig utvikling blant våre ansatte. De som jobber for oss får sjansen til å delta i interessante og relevante interne og eksterne programmer. Vi tilbyr våre ansatte grunnleggende opplæringsprogrammer, som tar sikte på å utvikle en felles forståelse av våre ulike forretningsområder og lære viktigheten av internt samarbeid. Det grunnleggende opplæringsprogrammet fokuserer også på Havyards visjon, Change our Industry, så vel som våre verdier og vår kultur.

Om vi ikke har relevante ledige stillinger for deg akkurat nå så legg gjerne inn din cv med åpen søknad her.ENG:

Havyard Group ASA is a knowledge-based marine and maritime technological company, which deliver innovative and sustainable technology offshore and onshore to customers within seafood, energy and transport. We focus on having the best competence within all our segments.

Our Vision “Change our Industry” is our dream. We are convinced that those who are brave enough to believe they can change the industry are those who will succeed. Our focus is environment, safety and functionality and through delivering high quality products, we will achieve our dream.

Ship Design & Solutions
Ship Design & Solutions, are providing ship design and system packages for state-of-the-art offshore and fishing vessels.

Shipbuilding technology
Ship building technology, delivers vessels from own shipyard and support for the construction of Havyard design™ at shipyards worldwide.

Power & Control
Power & Control, consisting of Norwegian Electric Systems and Norwegian Control Systems. Constitutes a complete supplier from bridge to propeller, with expertise in electrical, automation and integrated navigation.

WHAT WE OFFER OUR EMPLOYEES

In Havyard we have a focus on personal and professional development amongst our employees. Those who work for us get the chance to take part in interesting and relevant internal and external programs. We offer our employees basic training programs, which aim to develop a common understanding of our different business areas and learn the importance of internal cooperation. The basic training program also focuses on Havyard`s vision Change our Industry,as well as our values and culture.

If we do not have relevant vacancies for you right now, please submit your CV with open application here. 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater