Spørsmål rettes til

Arild Lid
tlf: 90254691

Voss Hage og anlegg AS

ANLEGGSGARTNAR BAS/PROSJEKTLEIAR og MASKINFØRAR

Gartnerier og dyrking

Voss Hage og Anlegg As er eit anleggsgartnar -og maskinentrepenør-firma med 14 tilsette. Me tek på oss arbeid for private, burettslag, bedrifter og stat og kommune. Om vinteren er det hovudsakleg maskinarbeid og brøyting.

Me søkjer etter:

ANLEGGSGARTNAR BAS/PROSJEKTLEIAR

Me søkjer etter ein som kan styra den daglege drifta på arbeids-/byggjeplassen. Me har mange varierte jobbar i ulike storleikar. Arbeidsstokken er unge og engasjerte arbeidarar.

Kvalifikasjonar
* Fagbrev som anleggsgartnar
* Helst 5 års erfaring etter fagbrev
* Kunna norsk skriftleg og munnleg
* Effektiv og nøyaktig
* Erfaring med HMS og -KSarbeid
* Kunna arbeida godt både i team og sjølvstendig
* Førarkort klasse B og BE eller T


MASKINFØRAR

Kvalifikasjonar
* Lang erfaring, fagbrev er eitt pluss.
* Kunna norsk skriftleg og munnleg
* Effektiv og nøyaktig
* Kunna arbeida godt både i team og sjølvstendig
* Førarkort klasse B og BE eller T


Me kan tilby
* Godt arbeidsmiljø l Variert arbeid
* Konkurransedyktige vilkår
* Nødvendige kurs og opplæring

Spørsmål om stillingane kan rettast til Arild Lid, dagleg leiar.
Telefon 902 54 691 eller post@vosshage.no

Send søknad med cv til post@vosshage.no

 

Spørsmål rettes til

Arild Lid
tlf: 90254691