Detaljer


Analytiker/Konserncontroller

Avdeling for risikostyring i SpareBank 1 Nord-Norge har ansvaret for å avdekke, overvåke, rapportere på og styre alle risikoene som konsernet står overfor. En sentral del av avdelingens arbeid er knyttet til analyser og behandling av data fra konsernets datavarehus, hvor SAS er det primære verktøyet. Som følge av økende arbeidsoppgaver på området søker vi etter en analytiker/konserncontroller.

Avdeling for risikostyring består i dag av syv personer. Vi har tett samarbeid med våre kollegaer i SpareBank 1-alliansen, og representerer banken i felles faggrupper og prosjekter.

Arbeidsoppgaver
 • Utvikling og validering av konsernets risikomodeller
 • Analyse av konsernets risikoeksponering
 • Intern og ekstern rapportering
 • Prosjektarbeid i nært samarbeid med forretningsområdene, som støtte til forretningsmessige beslutninger
Kvalifikasjoner
 • Minimum 3 års relevant utdannelse på universitets-/høyskolenivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Kompetanse innen kvantitativ metode og analyser av store datasett 
 • Kunnskap om - eller erfaring fra programmering innen databehandling, eksempelvis SAS, SQL, R, Python, VBA mv.).
 • Erfaring med arbeid mot datavarehus er en fordel
Personlige egenskaper
 • Kvantitativ og analytisk
 • Bevisst på å tilegne seg ny kunnskap
 • Selvstendig
 • God arbeidskapasitet
Vi tilbyr
Til den rette søkeren tilbyr vi en utfordrende stilling i et godt og motiverende arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser og gode utviklingsmuligheter.