Ledig stilling

Norsk rikskringkasting AS

Alternerende Solotrompet med plikt til barokktrompet/ Co- Principal Trumpet with obligation to baroque trumpet.

Radio- og TV-selskaper

Click here:English version 

 

Kringkastingsorkestret (KORK) søker etter sin nye alternerende solo trompetist.  Vi tilbyr deg en spennende jobb med varierte arbeidsoppgaver.

Vi i KORK er stolte over orkestrets allsidighet! Klassisk symfonisk musikk utgjør vårt kjernerepertoar. Utover det vier vi oss til mange andre typer musikk, alltid med ønske om høy kvalitet. KORK har 54 fast ansatte musikere. Vi tilstreber en kammermusikalsk spillestil, hvor hver enkelt tar initiativ og bidrar til aktiv musisering.

For å ivareta dette skal gruppeleder legge til rette for rotering i gruppen. KORK sin trompetgruppe består av 3 trompeter, følgelig må alle spille alle stemmer etter en gitt fordelingsnøkkel. 

Kvalifikasjoner:

Obligatoriske oppgaver for videoopptak:

-  Haydn 1. sats frem til reprisen spilt på Bb-trompet 
-  Beethoven Leonore nr 3
-  Stravinskij: Ballerinadansen fra Petrusjka
-  Take Five 
-  Mahler: Blumine

Link til utdragene for videopptak finner du her: 
https://fido.nrk.no/9a30d4710b5fff8a4602b61deafd1f43ac9bdf4b97ad6a26d08d338b199c7d55/Pr%C3%B8vespill%20-%20Trompet%20-%202022%20(Video%20pre-round).pdf
Utvalgte kandidater inviteres til prøvespill på bakgrunn av den innsendte videoen. 
Prøvespillet gjennomføres Lørdag 15. og søndag 16. oktober 2022. i NRK, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, Oslo. 


Til dette prøvespillet kreves:

-Haydn trompetkonsert med kadens
-Honegger Intrada.

Orkesterutdrag:
Utdragene vil være tilgjengelig som pdf-filer på våre nettsider  minimum https://www.nrk.no/kork/ledige-stillinger-1.12422224 3 uker før prøvespillet.

Vi tilbyr:

Spørsmål om prøvespillet rettes til orkesterprodusent Ann-Cathrin Eriksen,
ann-cathrin.eriksen@nrk.no

Tiltredelse: Etter avtale.

Les mer: www.nrk.no/kork/