Detaljer

Spørsmål rettes til

Frode Atterås
tlf: 53 64 70 88


Akustikarar | Geoteknikar | Prosjekt- og byggjeleiar | VVS-ingeniør | VA-ingeniør

Norconsult styrkar sin posisjon på Voss og søkjer fleire dyktige medarbeidarar

Akustikarar | Geoteknikar | Prosjekt- og byggjeleiar | VVS-ingeniør | VA-ingeniør

Norconsult er den største tverrfaglege rådgjevarbedrifta i Norge med over 4 400 tilsette og med tenester innan samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur.Selskapet er eigd av medarbeidarane og har høgt fokus på lokal forankring, kompetanseutvikling og samarbeid.

Meir om stillingane/søknad: norconsult.no/jobb-og-karriere

Eller kontakt Frode Atterås, tel. 924 07 688, frode.atteras@norconsult.no

Søknadsfrist: 8. november