Agronom

Siv AGR Jan O Fremmegaard

Bygg og anlegg

Dette er en kompetanselisting som forteller noe om hvilken kompetanse som finnes i bedriften. Den kan ikke søkes på nå, men du kan legge igjen et HINT for å vise din interesse.

Jeg driver et mindre regnskapskontor med ca. 80 klienter. Jeg har klienter fra Halden i sør til Aurskog/Høland i nord.

Kontoret drives fra hjemmekontor i Aremark og er vesentlig rettet mot landbruket. Kontoret drives på heltid fra oktober til april. I sommerhalvåret utføres regnskapsarbeid etter behov. Har en deltidsansatt. Da det er et hjemmekontor, er jeg fleksibel overfor mine kunder med bistand også på kveldstid.

Jeg driver også en del oppsøkende virksomhet hvor jeg avslutter regnskapet hjemme hos kunden. De fleste kundene er innen jord og skogbruk. Jeg tar også regnskaper der mine kunder driver med annen virksomhet. Regnskapskontoret har samarbeidsavtale med Norges Bondelaget og support fra Daldata.